X
تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تولم شهر
گام محکم نوجوانان کام مردم را شیرین کرد
همانطور که پیش بینی می شدنوجوانان عصردیروز ودردیدار مقابل فتح لاهیجان موفق شدندبا 2 گل امیرحسین دولتی وگل به خودی مدافع لاهیجان درحالی که یک برصفرازحریف خود عقب بودند پیروز ازمیدان مسابقه خارج شوند. این پیروزی درحالی بدست آمد که بهترین مدافع این روزهای شهرداری یعنی شهاب حبیبی درهمان دقایق نخست بازی به دلیل آسیب دیدگی اززمین بازی بیرون آمد وجای خودرا امیرحسین دولتی داد که این بازیکن تاصبح قبل ازبازی دربیمارستان زیرسرم قرارداشت. آنها ازهمان ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند اما برخلاف جریان بازی دردقیقه 12 دروازه خودرا بروی حریف گشوده دیدند. اشتباه خط دفاع ودروازه بان سبب شد که فتحی ها بااستفاده ازیک ضربه ایستگاهی نه چندان خطرناک به گل دست پیدا کنند. اما نوجوانان با تلاش خط هافبک خود موفق شدند پاسخ این گل را دردقیقه 35 وازروی همکاری زیبای پرهام اله پور وامیرحسین دولتی به زیبائی هرچه تمامتر  بدهند. نیمه اول باهمین نتیجه به پایان رسید . درنیمه دوم فشارنوجوانان ازدقیقه 55به بعد افزایش پیداکرد ودراولین حمله جدی خوددراین نیمه موفق شدند بااستفاده ازاشتباه مدافع حریف به گل دوم دست پیداکنند. پس ازگل دوم بارها آنها صاحب موقعیت شدندکه این موقعیتها توسط سیدعرفان طالب حسینی -رضارمضانی یکیی پس ازدیگری ازدست رفت واین مسابقه حساس سرانجام باحساب 2 بر1 به سود شهرداری رقم خورد.تاريخ : چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 | 7:30 | نویسنده : موسوی |
لیگ نوجوانان به نقطه حساس رسید
عصرامروز وازسری مسابقات لیگ دسته اول گیلان تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تولم شهر درورزشگاه خود میزبان تیم فتح لاهیجان است .هردوتیم مدعی صعود به لیگ برتر هستندوبا 13 امتیاز شانه به شانه هم درحرکتند. این دوتیم درشرایطی به مصاف هم می روند که دیدار قبلی خودرا به ترتیب در برابر آینده سازان سیاهکل وشهید پورزکی انزلی با تساوی صفر بر صفر به پایان برده اند. هردوتیم ارزش 3 امتیاز این بازی را باتمام وجود لمس کرده اند ومی دانندکه درصورت ازدست دادن امتیاز درهفته ماقبل پایانی کاربرای جبران ورسیدن به لیگ دسته برتر بسیار وسخت وغیرممکن خواهدشد. بنابراین هردوتیم می آیند تا دریک بازی کاملاً حساب شده ومحتاط سه امتیاز این مسابقه حساس را کسب کنند.البته شهرداری که درزمین خود بازی می کند وازامتیاز میزبانی وتماشاگر نیزبهره می برد شانس بیشتری نسبت به حریف دارد.تاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | 7:57 | نویسنده : موسوی |
يك شهر و يك ورزشگاه ديدند كه شهرداري مستحق باخت نبود
شنيده بوديم كه فوتبال قابل پيش بيني نيست ؛ شنيده بوديم كه جذابيت اين رشته پرطرفداربه  اتفاقات عجيب و غريب آن است اما ديروز من وجمعيتي كه در  درورزشگاه شهيد عضدي رشت بودندديدندكه اين شنيده ها دروغ نيست . عليرغم تمامي احترامي كه براي سپيدرود قائلم  آنهاديروز مستحق برد نبودند.اصلاً درحد واندازه يك قهرمان بازي نكردند. اگر دوپنالتي شهرداري دردقايق 90 و93 به گل تبديل مي شد آنها مي بايست با نتيجه 4 بر3 بازنده بازي مي شدند. اما ديروز انگارقراربودهمه اتفاقات ريز ودرشت بد براي شهرداري رقم بخورد.مردان شهرداري ديروز ثابت كردندكه فوتبال را ازتمام تيمهاي ديگر بهتر بازي مي كنند وحتي آنقدرتوانمندهستندكه تيمي مثل سپيدرود را درخانه اش 90 دقيقه اسير فوتبال تهاحمي خودكنند. اما يك قانون نانوشته ديگر درفوتبال وجود دارد كه مي گويدهميشه تيم خوب برنده نيست...
 ديروز براي شهرداري علي نيك روش وسجادطالش گلزني كردند. پوپاپرهيزكاروسحادطالش دوپنالتي شهرداري را نتوانستندبه گل تبديل كنند .همچنين اين دوبازيكن دوبار دردقايق 25 و32 تيردروازه حريف را به لرزه درآوردند وعلي نيك روش هم دردقيقه 34 درحالي كه خودش بود ودروازه خالي توپ را به آسمان كوبيد. درپايان زيباترين بازي ليگ بانتيجه 3 بر2 به سود تيم ميزبان خاتمه يافت. ضمن اينكه حسام حسين پور ازتيم سپيدرود واميرفلاح زاده ازتيم شهرداري دردقيقه 75 ازبازي احراج شدند.
* دربازي ديروزسجاد طالش -امين مروج -كيارش حسني ازخوبهاي شهرداري بودند ضمن اينكه   آرمان فاليزكار يكي ازبهترين مردان شهرداري درزمين مسابقه بود. اويك پاس گل داد ويك پنالتي ازحريف گرفت.تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | 7:20 | نویسنده : موسوی |
کدام تیم امروز برنده جدال عضدی خواهد بود.
عصر امروز وازساعت 15 دوتیم سپیدرود رشت وشهرداری تولم شهر درورزشگاه عضدی رشت به مصاف هم می روند . جدال این دوتیم همواره یکی اززیباترین بازیهای لیگ برتر جوانان بوده است. شهرداری برای اینکه باآمادگی کامل به دیدار سپیدرود برود عصردیروز یک جلسه تمرین درچمن مصنوعی مجموعه ورزشی گلهای رشت برگزارنمود تا بازیکنان بیشتر باشرایط چمن مصنوعی آشنا شوند. دراین تمرین که بیشتر به مرورکارهای تاکتیکی پرداخته شدبازیکنان شهرداری نشان دادندکه درصورت گوش فرا دادن به دستورات تاکتیکی مربی ودورشدن ازبازی احساسی می توانندبراحتی برحریفان غلبه نمایند. ازطرف دیگر سپیدرود که بازی قبلی خودرا به شهرداری باخته باتمام قدرت وبا3 بازیکن تولم شهری خود (حسام حسین پورکاپیتان - معین خانی وآرش بخشی ) می آیدتاانتقام دور رفت را ازحریف بگیرد. آنهاحاضرنیستندبعنوان صدرنشین لیگ برتر  دریک فصل دوبار به شهرداری ببازند.باید منتظر بود ودیدکه امیرفرحسینی وعلی زمانی چه آشی برای هم پخته اند...تاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 7:43 | نویسنده : موسوی |
نوجوانان اسير فوتبال بسته ودفاعي سياهكل شدند
تيم فوتبال نوجوانان ديروز درششمين ديدار خود ازسري مسابقات ليگ دسته اول گيلان به ديدار آينده سازان سياهكل رفت . سياهكل كه هيچ اميدي براي صعود ازاين گروه نداردديروز باارائه يك فوتبال كاملا بسته وبااتكا به ضدحملات سعي داشت باحداقل امتياز زمين را ترك كند تا فتح لاهيجان ديگر همشهري آنها ازاين تساوي بيشترين سودرا ببرد اما باتساوي فتح لاهيجان وشهيد پورزكي همه معادلات بهم ريخت.اكنون بانتايجي كه درهفته ششم رقم خورده يعني تساوي شهرداري تولم شهر و سياهكل \ فتح لاهيجان باشهيدپورزكي وپيروزي شهرداري رشت بر سپاهان چهارتيم 13 امتيازي شدند تا دوديدار پاياني تعيين كننده تيمهاي صعود كننده به ليگ برتر باشند.تاريخ : شنبه سی ام فروردین 1393 | 8:24 | نویسنده : موسوی |
شاهين ازچنگ جوانان گريخت
عصرروز پنجشنبه جوانان شهرداري تولم شهر درزمين خود ميزبان تيم شاهين رشت بود كه اين ديدار عليرغم برتري تمام عيار جوانان تولم شهري درپايان 1 بر1 خاتمه يافت . جوانان كه موقعيتهاي بسياري روي دروازه حريف توسط علي نيك روش- عرفان محمدزاده وامين مروج خلق كردند ؛تنها يكبار توانستندتوسط امين مروج كه دراين بازي زوج هميشگي خودسجادتالش را به دليل محروميت دركنارخودنداشت به گل دست پيدا كند. شاهيني ها دراين بازي خصوصادرنيمه دوم به وقت كشي روي آوردند تا بتوانند بايك امتياز تولم شهر را ترك كنند.تاريخ : شنبه سی ام فروردین 1393 | 8:11 | نویسنده : موسوی |

شکست نویرانزلی ازشهرداری ماسال

از سری مسابقات لیگ برتر جوانان گیلان عصر روز دوشنبه مورخه 25 فروردین 93 ، تیم شهدای نویرانزلی در شهر ماسال میهمان تیم شهرداری این شهر بود که در پایان با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب میزبانش شد.دیدار این دوتیم مربوط به هفته سیزدهم لیگ برتر جوانان بود که به تأخیر افتاده بود.

بازی های هفته شانزدهم این لیگ در روز پنجشنبه 28 فروردین 93 پیگیری خواهد شد .تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 9:33 | نویسنده : موسوی |
روزهای سرنوشت ساز برای جوانان ونوجوانان
بازیهای فشرده لیگ دسته برترجوانان ولیگ دسته اول نوجوانان ازفردا درشهرهای مختلف استان برگزار می شود. نگاهی به بازیهای پیش روی تیمهای فوتبال شهرداری نشان می دهدکه این باشگاه روزهای حساس وسرنوشت سازی را پیش رو دارد.
img
جوانان ازسری مسابقات لیگ برتر باید فردا پنجشنبه باشاهین رشت در تولم شهر دیدارکند ، یکشنبه باید درورزشگاه عضدی رشت نبرد سختی را باسپیدرودبرگزارنمایدسپس به فاصله دوروز یعنی چهارشنبه بایدبا المپیک رضوانشهر درتولم شهر دیدار سنگینی را انجام دهد . 3 بازی حساس تنها درکمتر ازیکهفته !!!
داستان نوجوانان نیزاین چنین است .آنها ازسری بازیهای لیگ دسته اول روزجمعه درتولم شهر به مصاف آینده سازان سیاهکل می روند .روز سه شنبه بایدبا فتح لاهیجان درورزشگاه امام خمینی تولم شهر دیدار کنندوجمعه باید درزمین معلولین رشت باشاهین مسابقه بدهند.
امیدواریم جوانان ونوجوانان که هفته سخت تمرینی را باکادرفنی زحمتکش خود پشت سرگذاشته اندبتوانندگامهای بزرگی را جهت کسب موفقیت بردارند.
عکس : تیمهای فوتبال جوانان ونوجوانان شهرداری تولم شهرتاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 | 7:37 | نویسنده : موسوی |

آخرین شاهکارهیئت فوتبال استان

طبق اعلام رسمی برنامه مسابقات لیگ دسته برتر جوانان گیلان تمام تیمهای حاضر دراین لیگ باید ظرف مدت کمتراز 30 روز مسابقات را به پایان برسانند.باتوجه به اینکه لیگ برتر جوانان گیلان 7 مسابقه باقی مانده داردتیمها باید دراین فاصله کوتاه بازیهای فشرده ای را انجام دهندکه این می تواند هم آسیب دیدگی ها را دربازیکنان افزایش دهد وهم باعث پائین آمدن سطح کیفی بازیها بشود. البته اینها اصلاً برای برنامه ریزان هیئت نشین اهمیتی ندارد.چرا که آنها هیچگاه به فوتبال پایه به صورت علمی وجدی نگاه نکرده اند. صرف پرکردن تقویم برای آنها کافی است. اکنون به این آمار نگاه کنید تا بیشتر متوجه شوید که فوتبال گیلان دچار چه مصیبت عظمائی شده است : مسابقات لیگ برتر جوانان ازتاریخ 92/06/27 آغاز شدوتاتاریخ 92/1/19 یعنی ظرف مدت 210 روز فقط 15 مسابقه برگزار گردیده است . اکنون طبق اعلام هیئت فوتبال باید ظرف مدت کمتراز30 روز 7 مسابقه باقی مانده برگزار شود!!! حال سئوال ما این است : برگزاری 15 بازی درمدت 210 روز  علمی و عقلانی ست یا برگزاری 7 مسابقه درکمتر از30روز؟ باور بفرمائید هردونوع برنامه ریزی غلط است وهیچ برهان واستدلال علمی درآن دیده نمی شود .اما چه می شودکرد تازمانیکه مدیران باشگاههای لیگهای استانی دربرابر این گونه جفاکاریها به جوانان ونوجوانان سکوت اختیار می کنند چاره ای جز تحمل این ضرروزیانها را نداریم وباید نابود شدن فوتبال پایه را مشاهده وخاموش گریه کنیم ...تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 | 9:21 | نویسنده : موسوی |
آقای قلعه نوعی لطفاً همین امروز برو
امیرقلعه نوعی مربی استقلال تهران که چند سالی است بجای مربیگری به کاسبکاری روی آورده طی اظهارنظری درخصوص عدم نتیجه گیری تیم استقلال به خرابی زمینها اشاره کرد وعامل اصلی نتیجه نگرفتن استقلال را به این موضوع نسبت داد. نگاهی هرچند سطحی به وضعیت باشگاه استقلال به ما می گوید که این اظهار نظر آقای قلعه نوعی نه تنها کارشناسانه نیست بلکه به نوعی عذربدنر ازگناه هست . اما ما به آقای قلعه نوعی می گوئیم که اشکال کاراستقلال نه خرابی زمین بلکه درنحوه نگرش ایشان به مقوله مهم جذب بازیکن وعدم اعتقاد به بازیکنان جوان وامید استقلال است. آقای قلعه نوعی شما درفصل گذشته بجای جذب بازیکنان مؤثر وجوان کسانی را جذب کردید که عمرمفید فوتبالیشان یا به اتمام رسیده بود ویادرفوتبال اشباع شده بودند. آقای قلعه نوعی لطفاً به من بگوئیدجذب بازیکنان ازرده خارج مثل : اولادی -نیکبخت -کاروالیو- کبه -جمشیدیان -غلام نژادآیا خدمت به استقلال بود یا خیانت ؟آقای قلعه نوعی آیا درتیمهای جوانان وامید استقلال بازیکنان باانگیزه ترو باکیفیت ترازاینها وجود نداشت؟شما یک تعداد بازیکن نورچشمی دارید که به هرتیمی می روید آنهارا باخود به همان تیم می بریدودرواقع به همدیگر نان قرض می دهید.  آقای قلعه نوعی درچندسالی که مربی استقلال بوده ایدچند بازیکن ازامید وجوانان استقلال را به لیگ برتر معرفی کرده اید؟ استفاده از بازیکنان جوان شهامت می خواهد ،ریسک پذیری می خواهد که متأسفانه شما ندارید. فرکی وفولاد -گل محمدی ونفت این شهامت را داشتندوثمرش رادیدند. درپایان به جرأت می گویم زمینی که بازیکنان شما درآن بازی می کنند ، کفشی که بازیکنان شما باآن بازی می کنند ،توپی که بازیکنان تو به آن لگد می زنند لباس گرمی که بازیکنان تو می پوشند،هتلی که دران سکنا می گزینید ومخلص کلام : همه امکاناتی که تو و بازیکنانت ازآن بهره مندبودیدرا  اگر مربیان وبازیکنانم داشتند الان قهرمان آسیا بودیم...
... عکس های مراسم تشیع مادر امیر قلعه نوییتاريخ : یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 | 10:17 | نویسنده : موسوی |
نوجوانان شهرداری، اتحادآبکنار را نقره داغ کرد
عصردیروزوازسری مسابقات لیگ دسته اول نوجوانان گیلان تیم فوتبال شهرداری تولم شهر درزمین اتحادآبکنار به مصاف این تیم رفت وموفق شد دریک بازی کاملاً هجومی این تیم را با جساب 1 برصفر شکست دهد. نوجوانان که دراین بازی موقعیت های گل بسیاری را خلق کردنددراثر بدشانسی وگاهی هم بی دقتی مهاجمان خود تنها موفق شدندیکبار وآنهم دقیقه 74 بازی توسط مرد همه کاره خود آرمان آقاجان پور به گل دست پیدا کنند.آنهابااین پیروزی باردیگر بهمراه فتح لاهیجان صدرجدول را ازآن خودکردند. اکنون باتوجه به تساوی دوتیم شاهین رشت وشهرداری رشت شرایط برای صعود نوجوانان تاحدودزیادی مهیا شده است.اما درفوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست .امیدواریم آنها همین روند را تا پایان مسابقات ادامه دهند.
* *میهمان ویژه این مسابقه اصغر شیرپور مربی سابق تیمهای ملوان وداماش گیلان بود.تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین 1393 | 7:22 | نویسنده : موسوی |
نوجوانان درآوردگاه آبکنار
عصرفردا نوجوانان باشگاه شهرداری تولم شهر باید درشهر آبکنار انزلی به دیدار اتحاداین شهر برود. نوجوانان که بازی قبلی خودرا درعین شایستگی به شهید پورزکی انزلی باخته اند باید بادست پرازآبکناربرگردند. آنها دربازی فردا همه بازیکنان خودرا دراختیار دارند. واین می تواند تاحدودی خیال کادرفنی این تیم را راحت کند. منتظر می مانیم تا خبرپیروزی آنها را شنبه به اطلاع شما خوانندگان محترم برسانیم .

مردان تعیین کننده بازی فرداتاريخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 12:15 | نویسنده : موسوی |
حضورمسعودرهنما درتمرین شهرداری تولم شهر


مسعود رهنما مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان گیلان عصردیروز درمحل تمرین باشگاه شهرداری تولم شهر حاضرشد وازنزدیک درجریان مشکلات این باشگاه قرارگرفت . دراین دیدار که یکساعت به طول انجامید،شهردار تولم شهر مهندس لاجوردی، مهندس آموزگار رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان صومعه سراوتنی چند ازروسای ادارات ایشان را همراهی می کردند. آقای رهنما دراین دیدار قول کمک 10 میلیون ریالی را به مسئولین باشگاه شهرداری داد.تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 7:57 | نویسنده : موسوی |
شکست سنگین آبی پوشان درتولم شهر
عصردیروز وازسری مسابقات لیگ برتر جوانان استان ، دوتیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر وآبی پوشان رشت درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتندکه شهرداری تولم شهر موفق شد دریک بازی کاملاً برتر آبی پوشان رشت را باگلهای سجادطالش ( دوگل ) وامیرفلاح زاده (1 گل) شکست دهد. شهرداری درحالی توانست به این مهم دست پیدا کند که علی زمانی سرمربی این تیم دراین مسابقه بازیکنانی مثل : پویا پرهیزکار-علی نیکروش -حامد مسیب زاده - مبین حقدوست ونعیم نظری را روی نیمکت نشانده بودوبیشتر ازوجود بازیکنانی استفاده کرد که دارای انگیزه بالا بودند. دربازی دیروز امیرفلاح زاده بعنوان پاسور تیم توانست درکنار عرفان محمدزاده ومعین زیبادل  به خوبی ازعهده وظایف خودبرآیند . کیارش حسنی -علی رمضانی -علیرضا شبرنگ وجوادرجبی مردان پرتلاش خط دفاعی شهرداری بودندکه بهمراه مصطفی صحرانورد دروازه بان آینده دار تولم شهری اجازه هیچگونه حمله ای را به آبی پوشان ندادند. درخط حمله امین مروج وسجادطالش تاآنجائی که توانستند خط دفاعی آبی پوشان را آزار دادندوبارها وبارها مدافعین ودروازه بان آبی پوشان را وادار به عقب نشینی کردند. دیروز اگر بخت با بچه های شهرداری یار بود واگر داور به اشتباه سجادطالش را ازبازی اخراج نمی کردآنها می توانستند آبی پوشان را بابیش ازسه گل بدرقه نمایند.تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 7:34 | نویسنده : موسوی |
زمان بازی شهرداری وآبی پوشان تغییرکرد
باشگاه آبی پوشان طی درخواستی ازهیئت فوتبال استان خواستار تغییرزمان بازی این تیم باشهرداری تولم شهر شد. این دیدار که قراربود روزدوشنبه درورزشگاه امام خمینی تولم شهر برگزارگردد بنا به درخواست آبی پوشان به روز سه شنبه 19 فروردین موکول شد.تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 11:23 | نویسنده : موسوی |
اتمام تعطیلات وشروع لیگ برترجوانان ازروز دوشنبه
بااتمام تعطیلات نوروزی ، لیگ برتر جوانان گیلان ازروز دوشنبه طبق برنامه اعلامی هیئت فوتبال استان ازسرگرفته خواهدشد. وبراساس جدول بازیها شهرداری تولم شهر باید به مصاف تیم آبی پوشان برود. شهرداری دردور رفت علیرغم برتری 1 بر0 بازی را درپایان دوبریک به حریف واگذارنمود. واین درحالی بود که بازیکنان شهرداری خودرا مستحق باخت نمی دیدند. جوانان که نسبت به تیم فصل قبل عملکرد خوبی نداشته اند عزم خودرا جزم نموده اند تا در8 بازی باقی مانده جبران مافات نموده وبه نوعی امتیازات عقب مانده را تلافی کنند.

تیم فصل قبل جوانان بابازیکنان بزرگی مثل : امیرحسین غفوری -آرمان شفاعی -عارف مقصودی-رضا رمضانی -رضوان حسنپور وغیره ازاین تیم تنها کیارش حسنی درتیم این فصل جوانان حضوردارد.تاريخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393 | 11:38 | نویسنده : موسوی |
جوانان ومنتخب گيلان : زيبا ؛ جذاب وپرگل
عصر ديروز تيم فوتبال جوانان شهرداري تولم شهر دريك بازي دوستانه به ديدار تيم منتخب گيلان رفت وموفق شد دريك بازي كاملاً هجومي تيم منتخب گيلان را كه بازيكنان سرشناسي همچون : رابين يادگاري -مهرداد روحي - حسين تقي زاده -اميرحسين غفوري- امين جهانباز - رامين اژدري -محمدرضا نقدي پور - وچند بازيكن اميد وجوانان ملوان انزلي ؛دخانيات گيلان وعقاب تهران را دراختيار داشت بانتيجه 4 بر4 متوقف نمايد. دراين مسابقه اميرفلاح زاده هافبك آماده اين روزهاي شهرداري توانست دوبار دروازه منتخب را بازكند. همچنين سجادطالش ضمن خراب كردن يك ضربه پنالتي گل چهارم شهرداري را نيز به ثمر رساند. تيم منتخب كه زيرنظر رابين يادگاري هدايت مي شود درنظردارد چند بازي دوستانه درشهرهاي فومن ؛ لاهيجان وانزلي نيز برگزار نمايد.

اميرفلاح زاده درسمت راست وآرمان فاليزكار درسمت چپ تصويرديده مي شوند.
اميرحسين غفوري  يكي ازتإثيرگذارترين بازيكنان منتخب دربازي ديروز

محمدرضا نقدي پوربازيكن منتخب دربازي ديروز بارها با ارسال توپهاي مواج روي دروازه جوانان شهرداري خطرساز شد.تاريخ : یکشنبه دهم فروردین 1393 | 7:30 | نویسنده : موسوی |
عكسهاي بازي با شهيد پورزكي


شهردار -واعضاي هيئت مديره باشگاه

اعضاي تيم جوانان

اعضاي تيم نوجوانانتاريخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393 | 11:21 | نویسنده : موسوی |
اشتباهات دروازه بان و شكست سنگين نوجوانان
تيم فوتبال نوجوانان درآخرين روزهاي سال 92 شكست سنگيني را ازتيم فوتبال شهيد پورزكي انزلي متحمل گرديد. اين شكست درحالي اتفاق افتاد كه نوجوانان تا دقيقه 82 بازي 3 بر2 ازحريف خود پيش بود.ولي اشتباهات وحشتناك امير قربانزاده دروازه بان اين تيم  باعث شدكه نوجوانان عليرغم برتري  نتيجه را 4 بر3 به حريف واگذارنمايد.تاريخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393 | 11:11 | نویسنده : موسوی |
بهاران خجسته باد

دراین واپسین روزهای سال اگر خوشبختی یک برگ است من درخت برایتان آرزو می کنم .اگر امید یک قطره است من دریا برایتان آرزو می کنم .اگر دوست سرمایه است ، من خدارا برایتان آرزو می کنم .پیشاپیش سال نو را به تمام بازیکنان ،کادرفنی واعضای هیئت مدیره باشگاه شهرداری تولم شهر همچنین شهردار محترم واعضای شورای اسلامی شهر تبریک وتهنیت عرض می نمایم .
                                    موسوی -مدیرعامل باشگاه شهرداری تولم شهرتاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 12:43 | نویسنده : موسوی |
نوجوانان شهرداری -شهید پورزکی انزلی فردا درتولم شهر
عصرفردا نوجوانان شهرداری تولم شهر میزبان تیم شهید پورزکی انزلی ازسری مسابقات لیگ دسته اول نوجوانان گیلان خواهد بود . نوجوانان که بعد از 3 پیروزی متوالی قریب 40 روز است درهیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده است فردا به دیدارتیمی می رود که فوتبال انزلی را درلیگ یک گیلان نمایندگی می کند. کوچک مردان شهرداری امروز آخرین تمرین خودرا جهت رویاروئی با این تیم انزلی چی زیرنظرکادرفنی انجام می دهند . آنها درنظردارند فردا باارائه یک فوتبال هجومی وزیبا ضمن حفظ جایگاه خوددرصدرجدول ، عیدی خوبی به ورزشدوستان وهواداران شهرداری تولم شهر بدهند.تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 9:51 | نویسنده : موسوی |

درروزی که باد حرف اول را می زد:

 شهرداری تولم شهر وکوثررشت به تساوی رسیدند.

ازهفته سوم دور برگشت لیگ برتر جوانان گیلان عصردیروز دوتیم کوثررشت وشهرداری تولم شهر درزمین نامساعد کفترود به تساوی یک بریک رسیدند. دراین مسابقه که شدت باد اجازه هیچگونه کارتاکتیکی را به دوتیم نمی داد وهردوتیم دل به حوادث بسته بودندسهم هرکدام ازدوتیم یک گل درهرنیمه بود. گل شهرداری را دردقیقه 30 حسن مسیب زاده ازفاصله 22 متری به ثمر رساند.این گل را کوثری ها دردقیقه 70 وازروی یک ضربه ایستگاهی که باد هم نقش به سزائی درآن داشت را پاسخ دادند. دردقیقه 80 سجاد طالش یک بخت مسلم گلزنی را درحالیکه بادروازه بان حریف تک به تک شده بود ازدست داد. دراین مسابقه مصطفی صحرانورد  و امیرفلاح زاده ازبهترین های میدان بودند.
همچنین این مسابقه سه میهمان ویژه داشت که عبارت بودنداز: مهندس لاجوردی شهردار تولم شهر - رضا میرزائی وفرزین نیک پور

مصطفی صحرانورد درحال دایو دیده می شود.تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 9:16 | نویسنده : موسوی |
فردا دیدارشهرداری تولم شهر باکوثر!!! آیا برگزار خواهدشد؟؟؟
طبق اعلام هیئت فوتبال استان گیلان فردا ازسری مسابقات لیگ دسته برتر جوانان ، شهرداری تولم شهر باید درزمین کفترود پیربازار به دیدار کوثر رشت برود. برگزاری یاعدم برگزاری این بازی پاسخ بی جوابی ست که دست اندرکاران تیمها را درسردرگمی عجیبی فرود برده است. بااین همه شهرداری خودرا برای دیدار فردا ازهرنظرمهیا کرده است. شهرداری که دردور رفت کوثررا 3 بر0 شکست داده است نمی خواهد از زمین حریف بادست خالی برگردد. آنها فردا جوادرجبی وامین مروج را دراختیار ندارنداما زمانی درتمرینات به گونه ای کارکرده است که خلاء این دوبازیکن خوب به چشم نیاید البته همه اینها درشرایطی است که بازی بازهم لغو نشود ...تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 13:12 | نویسنده : موسوی |
چرا دپارتمان با تکنولوژی وپیشرفت قهر است ؟
واقعیت این است که اکنون ازهردانش آموزی سئوال کنید که وضعیت یک هفته ای آب وهوای استان چگونه است به شما خواهد گفت که چه روزهایی آفتابی است ، چه روزهایی ابری وچه روزهایی بارانی است! فقط کافیست بایک نگاه به سایت هواشناسی گیلان متوجه شوید که شرایط جوی استان درطول هفته چگونه است . متأسفانه دراستان گیلان همه ازشرایط جوی  آگاهند بغیرازکمیته اجرائی مسابقات فوتبال لیگ استان یا همان (دپارتمان) !!! جای بسی تعجب است که هیئت نشینان استان برای چندمین بار بابرنامه ریزی های اینچنینی باعث ضرروزیان تیمها هم ازحیث مالی وهم ازحیث روحی وروانی شده اند. پیرومردهای هیئت فوتبال لازم که خودرا به روز وآنلاین کنند.لازم است که این دوستان قبل ازاعلام هربرنامه ای ابتدا با سایت هواشناسی تماس گرفته وآنگاه به اعلام برنامه اقدام کنند. ظرف یکماه اخیربیش از5 باربرنامه بازیها به دلیل عدم توجه به وضعیت جوی بهم خورده است که درطول تاریخ برگزاری این مسابقات بی سابقه بوده است .شایسته است آقای الماسخاله دراین خصوص سختگیرانه تر برخوردنمایدتا برای فصل بعد گرفتار اینگونه بهم ریختگی ها نباشیم .تاريخ : شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 | 10:12 | نویسنده : موسوی |
اولین نشست هیئت مدیره جدیدباشگاه شهرداری تولم شهر
ظهر دیروز جلسه ای به ریاست مهندس لاجوردی شهردار مجترم  تولم شهر دردفتر ایشان به منظور معرفی اعضای هیئت مدیره باشگاه تشکیل گردید. دراین جلسه ابتدا مهندس لاجوردی ضمن خوشامدگوئی به اعضای جدیدهیئت مدیره اظهار امیدواری کردند، با تغییراتی که درترکیب هیئت مدیره باشگاه بوجود آمده وحضور عزیزانی که هرکدام درعرصه اقتصادی ید طولائی دارند بتوانیم شرایط خوبی را برای تیمهای فوتبال باشگاه بوجود آوریم تا بازیکنان دغدغه ای بغیراز کسب نتیجه نداشته باشند. مهندس لاجوردی که این جلسه را جلسه آشنائی اعضا نام نهاده بود ازموسوی مدیرعامل باشگاه خواستندکه توضیحاتی را درخصوص وضعیت فعلی باشگاه  یه سمع ونظرعزیزان حاضردرجلسه برساند. مدیرعامل باشگاه ضمن تشکر ازشهردار ،شورای اسلامی شهر واعضای جدیدهیئت مدیره به تشریح وضعیت باشگاه پرداخت . مدیرعامل باشگاه یکی از بزرگترین مشکلات باشگاه را درطول دوران تصدی خود عدم پایبندی اعضای هیئت مدیره قبلی نسبت به تعهدات داده شده دانست . بعداز سخنان مدیرعامل هریک ازاعضای جدیدهیئت مدیره سحنان کوتاهی را درخصوص باشگاه ایراد فرمودند. درپایان این نشست مهندس لاجوردی  ضمن دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت دیدن مسابقات جوانان ونوجوانان در روزهای پنچشنبه وجمعه همین هفته، تاریخ نشست بعدی هیئت مدیره جهت نهائی کردن قرارداد بااسپانسرهارا هفته آینده اعلام نمود.تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 | 7:44 | نویسنده : موسوی |
هفته ای حساس برای جوانان ونوجوانان
تیمهای فوتبال جوانان ونوجوانان باشگاه شهرداری تولم شهر این هفته درزمین خود میزبان تیمهای آبی پوشان رشت وشهید پورزکی انزلی هستند. جوانان که هفته قبل علیرغم برتری مشهود به دلیل شرایط بدزمین وهمچنین پنالتی مشکوک داور نتوانستند سه امتیاز بازی را کسب کنند پنچشنبه باید به دیدارآبی پوشانی بروندکه هفته قبل به سپیدرود رشت باخته اند.سه امتیاز این بازی می تواند جوانان را تاجایگاه چهارم جدول بالا بیاورد.باتمهیداتی که علی زمانی مربی فهیم وبادرایت جوانان اندیشیده است شک نداریم که بچه های باغیرت جوانان می توانند آبی پوشان را پشت سربگذارند. اما روزجمعه مهران احدی باشاگردان خود باید به مصاف تیم شهید پورزکی انزلی برود . نوجوانان بعداز پیروزی درخشان برشهرداری رشت تاکنون مسابقه ای را درلیگ برگزار نکردند. آنها برای ماندن درکورس قهرمانی چاره ای ندارندمگر آنکه این تیم خوب انزلی را هم قربانی اهداف بلند خودکنند. احدی برای آماده نگه داشتن تیم خود چند بازی تدارکاتی خوب ونفسگیررا برگزار کرده است. نوجوانان نشان داده اند که درصورت مغرورنشدن قادرند بااستفاده ازظرفیتهای بالای فنی هرتیمی را درتولم شهر شکست دهند .لازم به ذکر است حضور  شهردار ورزشدوست انگیزه های بازیکنان را برای کسب موفقیت افزایش داده است.تاريخ : سه شنبه بیستم اسفند 1392 | 7:23 | نویسنده : موسوی |
درآینده نزدیک : گفتگوی ویژه بامهندس لاجوردی شهردار تولم شهردرهمین وبلاگ
http://seyghalandl.ir/images/72033012082724164298.jpg
حضور مهندس لاجوردی بعنوان شهردار  تولم شهر واقداماتی را که این مهندس جوان وخوشنام ظرف همین مدت اندک درخصوص رسیدگی به وضعیت باشگاه شهرداری تولم شهر انجام داده مارا برآن داشت تا درروزهای آتی گفتگوئی را جهت آشنائی هرچه بیشتر جامعه ورزش بادیدگاههای ایشان ترتیب دهیم . امیدواریم وبلاگ باشگاه شهرداری تولم شهر بتواند گامی مثبت درراستای وحدت وهمدلی جوانان با مسئولین شهری خصوصاً شهردارفهیم واعضای محترم شورای اسلامی شهر بردارد.
تاريخ : دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 | 8:16 | نویسنده : موسوی |
هافبک فصل پیش شهرداری تولم شهر به سپیدرود رشت پیوست
آرمان شفاعی هافبک خوش استیل فصل پیش باشگاه شهرداری تولم شهر باعقد قراردادی سه ساله به تیم فوتبال بزرگسالان سپیدرود رشت درلیگ دسته دوم کشور پیوست. باشگاه شهرداری تولم شهر ضمن تبریک به این بازیکن بااخلاق برایش آرزوی روزهای بهتری را می نماید.


آرمان شفاعیتاريخ : یکشنبه هجدهم اسفند 1392 | 13:3 | نویسنده : موسوی |
تساوی شهرداری تولم شهر درزمین شالی کاری لیشاوندان
عصردیروز بازهم یکی دیگر ازاتفاقات نادرفوتبال درلیگ برتر جوانان گیلان رخ داد. اتفاقاتی که متأسفانه فقط درلیگهای کشورعزیزمان ایران رخ می دهد. تیم فوتبال ایثارگران کوثررودبار این بار بامعرفی زمین بی دروپیکر روستای لیشاوندان بعنوان زمین مسابقه خود ثابت نمود که هیچ اراده ای درهیئت فوتبال استان برای مقابله بازیاده خواهی های بعضی ازتیمهای فوتبال وجود ندارد. اینکه چرا مردم خوب رودبار نباید شاهد دیدن مسابقات تیم خود درشهر خود باشند بماند!!! اما سئوال اینجاست آیا به صرف اینکه زمین لیشاوندان هزینه ای را ازحیث اجاره به تیم رودبار تحمیل نمی کند می تواند دلیل برگزاری مسابقه باشد. آیا سلامت جسمی بازیکنان برای تیم ایثارگران وهیئت فوتبال استان اهمیتی ندارد؟ من نمی گویم که سایرزمینها استاندارد وبی عیب ونقص است ولی آیا زمین فوتبال نباید حداقل مسطح -دارای رختکن - فنس شده - دارای سرویس بهداشتی ونیمکت مناسب باشد.  زمین لیشاوندان دارای کدامیک ازاین آیتم وامکاناتی که برشمردیم بود ؟ ما فقط عکس بخشی اززمین مسابقه را به نمایش می گذاریم تا خوانندگان خود قضاوت کنند وببینندکه دریک چنین زمینی دیگر نباید به گزارش بازی پرداخت بلکه فقط باید نوشت تساوی درزمین شالی کاری لیشاوندان حاصل 90 دقیقه  تلاش بازیکنان درگل ولای بود فقط همین ...

 نمائی اززمین بازی دیروزوسرویس بهداشتی بدون درب وپنجره وسقف
نمائی دیگراززمین ...


این هم نمائی ازرختکن تیم میهمان که نه درب داردنه پنجره داردنه کف سازی داردونه ...تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 7:35 | نویسنده : موسوی |
غافلگیری مدیرعامل توسط سرمربی وبازیکنان نوجوانان
دیروز مهران احدی سرمربی وبازیکنان نوجوانان شهرداری تولم شهر دراقدامی خودجوش وقابل ستایش با تهیه کیکی زیبا که شبیه لوگوی باشگاه بود ، تولد مدیرعامل باشگاه را جشن گرفتند. این اقدام زیبا نه تنها مدیرعامل باشگاه که درآرایشگاه یکی ازطرفداران پروپاقرص باشگاه نشسته بود را تحت تأثیرقرارداد بلکه تمام حاضرین درآرایشگاه را به تعجب واداشت.  آنها پس ازتبریک تولد مدیرعامل ،کیک تزئین شده را درمیان بازیکنان ومردم حاضردرمجل آرایشگاه تقسیم نمودند. امیدواریم درعرصه ورزش همواره شاهد یک چنین حرکتهای ارزشی وانسانی باشیم .

مهران احدی سرمربی نوجوانان که تلاش بسیاری برای برگزاری این جشن نموده رادرکنار مدیرعامل باشکاه می بینید


نمائی ازکیک تولد مدیرعامل که شبیه لوگوی باشگاه شهرداری تولمشهر می باشد.تاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 7:54 | نویسنده : موسوی |
  • خرید از اینترنت
  • سیادت
  • ما استواریم