باشگاه شهرداری تولم شهر

ورزشی

باشگاه شهرداری تولم شهر

موسوی
باشگاه شهرداری تولم شهر ورزشی

بازدن 7 گل به لنگرود صدر جدول به نوجوانان سلام کرد

بازدن 7 گل به لنگرود

صدر جدول به نوجوانان سلام کرد

عصردیروز تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تولم شهر ازهفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول استان میزبان تیم شهرداری لنگرود بود که موفق شدبا7 گل عرفان طالب حسینی (2گل) رضارمضانی -علی اسماعیلی -محمدشیدائی -حسین شیعه نژادوامیرعزتی (هرکدام 1 گل) این تیم را شکست دهدو به تنهائی درصدرجدول قرارگیرد. دراین بازی کاپیتان امیرقربانزاده باهدایت ماهرانه خط دفاع اجازه حتی ایجادیک موقعیت گل را هم به حریف ندادودرواقع محمدرضا هادی نژادروز بسیارآرامی را دردرون دروازه سپری کرد. میانه میدان شهرداری هم بامیدانداری رضا رمضانی همراه بودکه این بازیکن باتلاش وجنگندگی وبازیسازی خود بارها مهاجمین بی قرارخودرا صاحب فرصتهای گلزنی کرد. رضا یکی ازبهترین روزهای خودرا دراین مسابقه پشت سرگذاشت. علی اسماعیلی که درنوک حمله شهرداری قرارداشت  بهمراه عرفان طالب جسینی بارها وبارها خط دفاع لنگرود را آزاردادندو7 بار آنها را وادار به تسلیم کردند. همچنین نبایدازتلاش خستگی ناپذیرحسین شیعه نژاد-بابک اخلاقی که روز به روز پرتجربه تر نشان می دهد.حامدخطائی -محمدشیدائی -محراب قربانی -امیرعزتی بی تفاوت گذشت که همه این نفرات دربازی دیروز سنگ تمام گذاشتندتا شهرداری به تنهائی درصدرجدول تکیه بزند.

گلزنان بازی دیروز ایستاده ازراست : عرفان طالب حسینی (2گل) -امیرعزتی -علی اسماعیلی -رضارمضانی -محمدشیدائی وحسین شیعه نژادتاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 7:21 | نویسنده : موسوی |

نوجوانان تعارف صدرنشینی را ردنخواهندکرد

نوجوانان تعارف صدرنشینی را ردنخواهندکرد

تیم فوتبال نوجوانان فردادرشرایطی ازهفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول استان به مصاف شهرداری لنگرودخواهدرفت که باتوجه به نتایج بدست آمده ازسایربازیها وتساوی رقبا این شانس راداردکه فردا باپیروزی برحریف لنگرودی به تنهائی درصدراین رقابتها قرارگیرد. آنها که مدت 40 روز ازمسابقات دوربوده انداکنون باشروع مجددبازیها مصمم هستندکه بااقتدار وارداین رقابتها شده وازهمین روز نخست گام محکم خودرا برای قهرمانی بردارند.

مطمئن هستیم که بچه های دوست داشتنی تولم شهری تعارف تیمهای رقیب را برای صدرنشینی ردنخواهندکردوباورداریم پس ازصدرنشینی دیگر به کمترازقهرمانی نخواهنداندیشید.باآنها همراه خواهیم بوددراین مصاف لذتبخش ...تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن 1393 | 11:17 | نویسنده : موسوی |

نتایج هفته سوم لیگ دسته اول نوجوانان گیلان

نتایج هفته سوم لیگ  دسته اول نوجوانان گیلان

هفته سوم لیگ دسته اول نوجوانان گیلان درحالی برگزارگردیدکه دیدار نوجوانان شهرداری تولم شهر با شهرداری لنگرود به دلیل بارش باران لغو گردید.بانتایج بدست آمده  می توان گفت که تقریباهمه تیمهابه نفع شهرداری بازی کردند. به این نتایج نگاه کنید: 

امید خلیف آباد تالش 0 سیمرغ رودسر 0

سرخپوشان رشت 2 سپاهان رشت 2

سپیدرود رشت 1 آینده سازان سیاهکل 1

اتحادابکنار 4 شاهین رشت 2 تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 8:51 | نویسنده : موسوی |

نوجوانان ونبردی دیگر

نوجوانان ونبردی دیگر


تیم فوتبال نوجوانان باشگاه شهرداری روز جمعه وازساعت 12 میزبان تیم شهرداری لنگرود درورزشگاه امام خمینی این شهر است .نوجوانان که ازدوبازی قبلی خودصاحب 4 امتیاز می باشد اینبار به مصاف تیم خوب شهرداری لنگرود می رود.آنها درطول مدت تعطیلی لیگ برنامه های آماده سازی خودرا به بهترین شکل دنبال کردندواکنون می خواهنددرخانه ثابت کنندکه می توانند هرتیمی را به زانودرآورند. پیروزی نوجوانان دربازی فردا می تواند گام بلندی برای قهرمانی باشد.آنهامی دانندکه لنگرودتیم دست وپا بسته ای نیست وبنابراین بایدبااتخاذ یک تاکتیک مناسب این حریف قدرشرق گیلانی را ازسرراه بردارند.

11

12

 

عکس رضا رمضانی وعرفان طالب حسینی دوتن ازبازیکنان موثرنوجوانان شهرداری تولم شهر درتست تیم منتخب گیلان برگرفته ازوبسایت فوتبال جوانان گیلانتاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 7:59 | نویسنده : موسوی |

حال تیم جوانان اصلاً خوب نیست !!!

حال تیم جوانان اصلاً خوب نیست !!!

متأسفانه بعداز باخت تیم جوانان به شاهین رشت ومتعاقب آن خداحافظی علی زمانی دررختکن بابازیکنان ؛وصحبتهای تلفنی ایشان بارسانه های مجازی مبنی برعدم حضوردرتمرینات باشگاه وقطع همکاری ؛ شرایطی درتیم جوانان بوجودآمده که اصلاً زیبنده وشایسته این تیم خوب نیست . تیم فوتبال جوانان باشگاه شهرداری که به جرات می توان گفت بعداز تیم ایثارگران بهترین بازیکنان استان را دراختیار داردنتوانست آنطور که پیش بینی میشدجایگاه مناسبی را درجدول لیگ بازیها بعداز 13 هفته بدست آورد. متأسفانه درجلسه ای که روز دوشنبه دردفترهیئت فوتبال تولم شهر  برگزارگردیددلایلی که برای عدم نتیجه گیری تیم مطرح گردیداصلاً علمی ومنطقی نبود .بعداز جلسه روزدوشنبه وعدول سرمربی ازگفته های پیشین خودوبازگشت دوباره به تیم وهمچنین اتفاقات رخ داده درطول هفته بسیاربعیدبنظرمی رسدکه این تیم بتواند ازنظرروحی وروانی خودرا بازیابد.

آنچه که درچهره بازیکنان درجلسه تمرینی روز چهارشنبه مشاهده شدنوعی نگرانی وترس ازآینده بود که به همان نسبت این نگرانی درسیمای کادرفنی نیز دیده می شد. اکنون پرسش ما این است : راه برون رفت ازاین مخمصه کدام است؟تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 7:20 | نویسنده : موسوی |

اسامی بازیکنان دعوت شده به تست تیمهای ملی جوانان ونوجوانان

اسامی بازیکنان دعوت شده به تست تیمهای ملی جوانان ونوجوانان

به دنبال طرح استعدادیابی وسهمیه درنظرگرفته شده برای باشگاههای استان گیلان ، باشگاه شهرداری تولم شهر  5 بازیکن جوان ونوجوان خودرا جهت حضور درتست استعدادیابی تیمهای ملی جوانان ونوجوانان بااسامی ذیل معرفی نمود.

* اسامی بازیکنان معرفی شده جوانان :

1- سجادطالش

2-آرمان آقاجانپور

3- داود(پرهام) اله پور                                      

*اسامی بازیکنان نوجوانان :

1- رضا رمضانی

2- سیدعرفان طالب حسینی

                 

این بازیکنان باید صبح روز سه شنبه وچهارشنبه  رأس ساعت 9 خودرا به مربیان استعدادیاب تیمهای ملی درورزشگاه عضدی رشت معرفی نمایند.امیدواریم انتخاب بازیکنان براساس قابلیت های فنی صورت پذیرد.تاريخ : سه شنبه سی ام دی 1393 | 10:27 | نویسنده : موسوی |

برنامه هفته سوم لیگ دسته اول نوجوانان گیلان

برنامه هفته سوم لیگ دسته اول نوجوانان گیلان

جمعه 93/11/3  ساعت  12

شهرداری تولمشهر – شهرداری لنگرود / مجموعه امام خمینی تولمشهر

پنجشنبه 93/11/2 ساعت 14

خلیف آباد تالش – سیمرغ رودسر / شهرک اسالم

اتحاد آبکنار – شاهین رشت / آبکنار

سرخپوشان رشت – سپاهان رشت / دامپروری

سپیدرود رشت – آینده سازان سیاهکل / ورزشگاه سردار جنگل رشت

((به نقل ازوبسایت تخصصی فوتبال جوانان گیلان))تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 | 11:48 | نویسنده : موسوی |

بی خبری باشگاه شهرداری تولم شهر ازاستعفای زمانی

بی خبری باشگاه شهرداری تولم شهر ازاستعفای زمانی

دررسانه های مجازی خبری منتشرشده است مبنی براستعفای علی زمانی سرمربی تیم جوانان که باشگاه شهرداری تولم شهر ازصحت وسقم این خبرآگاه نیست. روابط عمومی باشگاه اعلام می نمایدکه تالحظه مخابره (شنبه) این خبرتاکنون هیچ نوشته ای ازسوی علی زمانی درخصوص استعفا ازسمت خود به باشگاه ارسال نشده است.بدیهیست درصورت کسب اطلاعات بیشترخوانندگان محترم را درجریان امورقرارخواهیم داد.تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی 1393 | 7:39 | نویسنده : موسوی |

بردشیرین شاهین درزمین تولم شهر

بردشیرین شاهین درزمین تولم شهر

عصرروز پنجشنبه دوتیم فوتبال شاهین رشت وشهرداری تولم شهر درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتندکه شاهین ضمن تکرارنتیجه رفت باسه امتیاز شیرین این شهررا ترک کرد.این پیروزی درشرایطی برای شاهین بدست آمدکه  شهرداری درطول مدت تعطیلی لیگ تمهیدات خوبی را برای آمادگی تیم اندیشیده بود. بدنسازی ،تمرینات متنوع و بازی های دوستانه ازجمله اقدامات شهرداری دراین مدت بود. اما شاهین که به گربه سیاه شهرداری تبدیل شده است توانست  برخلاف تمام پیشداوریها سه امتیار این بازی را کسب نماید.

اما نکته ای که باید دراین مسابقه بدان اشاره کردموقعیتهای تک به تکی بود که مهاجمین شهرداری ازدست دادند.شایداگر توپهای مهاجمین شهرداری به گل تبدیل می شدنتیجه ای غیرازآن چیزی که رقم خورد به دست می آمد. امابایدبه این سئوال هم یک پاسخ منطقی دادکه دلیل گل نشدن موقعیتهای ما چیست؟ دلیل ازدست رفتن اعتمادبه نفس بازیکنان ماچیست؟ چرا بازیکنان ما درمسابقه عصبی هستند؟امیدواریم پاسخی برای این پرسشها بیابیم.  تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی 1393 | 7:27 | نویسنده : موسوی |

روزتلافی فرارسید

روزتلافی فرارسید

امروز درورزشگاه امام خمینی تولم شهر دوتیم شهرداری این شهر وشاهین رشت به مصاف هم می روند. شهرداری دربازی رفت درشرایطی تن به باخت 2 بر0 داد که اصلاً شایسته شکست نبود وعلیرغم برتری مطلق نتوانست ازموقعیتهای خوداستفاده کند . این تیم امروز درحالی به مصاف شاهین می رود که توانسته نقاط ضعف خودرا با جذب چندبازیکن درنیم فصل دوم ترمیم کند. مصاف این دوتیم درواقع برای تیم شهرداری حکم تلافی را دارد. آنها امروز مصمم هستندبا پشت سرگذاشتن دوره کوتاه بدنسازی وچندبازی تدارکاتی خوب وبااستفاده ازبازیکنان توانمندخود شاهین را درتولم شهر به زانو درآورندکه این امر دورازدسترس نیست .تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 | 7:49 | نویسنده : موسوی |

هفته سیزدهم لیگ برتر جوانان

هفته سیزدهم لیگ برتر جوانان  پنجشنبه 93/10/25 ساعت  14 :

شهرداری ماسال – همیاری سیاهکل

شهرداری لاهیجان – شهدای نویر انزلی

کشاورز لشت نشاء – پرسپولیس رشت

شهرداری تولم شهر – شاهین رشت

ایثارگران کوثر رودبار – بنادر و دریانوردی انزلی

کادوس ماسال – شهرداری انزلیتاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی 1393 | 7:37 | نویسنده : موسوی |

9 گل دردیدار دوستانه نوجوانان فولاد وجوانان شهرداری

9 گل دردیدار دوستانه نوجوانان فولاد وجوانان شهرداری

تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر عصرروز چهارشنبه درزمین اختصاصی فولادفومن به دیدار نوجوانان این باشگاه رفت وموفق شددریک بازی کاملاً هجومی 7 بر2 این تیم راشکست دهد. گلهای این دیدار را سجادطالش وصادق صفوی هرکدام دوگل ، پرهام اله پور -بشیرجهاندیده وسهندحسین زاده هرکدام یک گل به ثمررساندند. نکته قابل توجه دراین دیداردوستانه زمین یک دست چمن فولادفومن بودکه جادارددرهمین جا به مسئولین امرتبریک بگوئیم چراکه دریک چنین زمینهائی بازیکنان قادرندتاکتیکهای تیمی را به راحتی اجراکنند.تاريخ : شنبه بیستم دی 1393 | 7:12 | نویسنده : موسوی |

دیدار دوستانه شهرداری تولم شهر وداماش را شهرداری برد

دیدار دوستانه شهرداری تولم شهر وداماش را شهرداری برد

عصردیروز دوتیم شهرداری تولم شهر وداماش گیلان درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتندکه این دیدار باگل دقایق پایانی مصطفی شریعت دوست 1 بر0 به سود شهرداری به پایان رسید. تیم داماش دراین بازی نشان دادکه به روزهای خوب گذشته نزدیک شده است. شهرام شمس دراین فاصله کوتاه توانسته تیم قدرتمندی را بسازدکه مطمئن هستیم این تیم حرفهای بسیاری برای گفتن خواهدداشت. اما تیم علی زمانی که یک دوره کوتاه مدت بدنسازی را پشت سرگذاشته بود دراین بازی توانست درغیاب : آرمان آقاجانپور -همایون اکبرزاده -شایان عاشور نژادبازی قابل قبولی را به نمایش بگذاردکه امیدواریم آنها این روند رادرمسابقات لیگ هم ادامه دهند.تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 7:18 | نویسنده : موسوی |

آخرین اخبار باشگاه شهرداری

آخرین اخبار باشگاه شهرداری

درحالیکه لیگ جوانان ونوجوانان به دلیل فرارسیدن امتخانات میان ترم تعطیل می باشداما تیمهای فوتبال استان بیکارننشسته وخودرا مهیای بازیهای آتی لیگ می کنند. دراین میان بدنیست به اخرین خبرهای باشگاه شهرداری تولم شهر توجه کنید.

نقل وانتقالات جوانان :

*آرمین پورلطفی وحسن ثابت دوتن ازبازیکنان شهرداری که ازدخانیات به این تیم پیوسته بودندبنابه دلایل مختلف ازاین تیم جدا وبافسخ قراردادمجددابه باشگاه دخانیات پیوسته اند.طبق آخرین خبرها حسن ثابت مدنظرجوانان دخانیات هست اماآرمین پورلطفی بنادارد به صورت قرضی به جوانان داماش بپیوندد. شهرداری بجای این دوبازیکن توانست باجمیدرضا الهی وصادق صفوی به توافق برسد وبا آنها قراردادامضاکند.همچنین یک هافبک بازیساز دیگر نیز به زودی به جمع این تیم خواهد پیوست که تا نهائی شدن قرارداد ازآوردن اسم این بازیکن معذوریم.

احل مشکلات کاری حسام سحرخیز این مربی ازامروز به جمع کادرفنی اضافه خواهدشدوهمکاری خودرا بااین باشگاه ادامه خواهدداد.

*تیم جوانان که ازتعطیلی بین فصل استفاده می کندامروز چهارمین جلسه بدنسازی خودرا پشت سرمی گذاردوفردا باحضوردراستخر دوره بدنسازی خودرا به اتمام می رساند. این تیم روز دوشنبه باجوانان داماش دیداری دوستانه برگزارخواهدکرد.

*علی لادمخی نژاد مدافع چپ شهرداری که دریکی ازروزهای تمرینی مچ پایش پیچیده بود به تشخیص پزشک اقدام به گچ گرفتن مچ پای خودنمود که امیدواریم هرچه سریعتر سلامتی خودرا بازیابدوبه تمرینات این تیم اضافه گردد. 

**درهمین راستا نوجوانان نیز بیکارننشسته وبا پیگیری تمرینات وبازیهای دوستانه خودرا برای شروع مجددلیگ آماده می کند. نوجوانان درآخرین بازی تدارکاتی که درشهرخمام باشهرداری این شهر برگزارکردندنتیجه را دوبریک به حریف واگذارکردند. آنها همچنین یک دیدار دوستانه باجوانان درهفته قبل برگزارنمودند که باارائه یک فوتبال محکم وبابرنامه تادقایق پایانی بازی جوانان را آزاردادند.تاريخ : شنبه سیزدهم دی 1393 | 7:31 | نویسنده : موسوی |

آقای مهندس خصوصی باگذشت 68 روز هنوز هم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده

اززمان حضور مهندس خصوصی برسرتمرینات باشگاه شهرداری تولم شهر تاکنون 68 روز گذشته ولی هنوزدرخصوص وعده های داده شده  هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است . یکیاردیگر ازنماینده محترم مردم فهیم شهرستان صومعه سرا می خواهیم که موارد مبتلابه این باشگاه را حل نمایندوراضی نشوندکه استخوانهای فوتبال زیرچرخ دنده های مشکلات اقتصادی خردشود.

http://seyghalandl.ir/images/77705528792871930123.jpgتاريخ : یکشنبه هفتم دی 1393 | 12:4 | نویسنده : موسوی |

سگ کشی!

استقلال در اين فصل بعد از سال‌ها يك پديده جوان رو كرد. عليرضا رمضاني بازيكني بود كه از ليگ يك به جمع آبي‌پوشان پيوست و خيلي زود اميدها را نسبت به ظهور يك ستاره جديد در فوتبال كشور افزايش داد. كشتي استقلال امسال خيلي زود و از همان هفته دوم مي‌توانست به گل بنشيند، اگر رمضاني در  دقيقه 90 بازي با استقلال صنعتي تك‌گل بازي را براي سجاد شهباززاده نمي‌ساخت. اتفاقا بعد از همان مسابقه معروف بود كه امير قلعه‌نويي در كنفرانس خبري سرش را بالا گرفت و از كشف پيام صادقيان دوم در فوتبال ايران خبر داد! همچنين در اولين بازي استقلالي‌ها در جام حذفي نيز رمضاني گل پيروزي‌بخش اين تيم را مقابل فولادنوين به ثمر رساند تا ننگ حذف مقابل يك تيم دسته اولي به انبوه افتخارات آبي‌ها در دو سال اخير افزوده نشود. با اين وجود ستاره اقبال رمضاني خيلي زود افول كرد تا او در مسابقه با صباي قم تنها دقايقي بعد از ورودش به زمين رباط صليبي پاره كند. آن روز چون بازي از تلويزيون پخش نمي‌شد، كسي زمين خوردن عليرضا را نديد. مشكل اما اينجاست كه انگار در 50 روز گذشته هم كسي درد كشيدن‌هاي اين پسر را نديده است. حالا رسانه‌‌ها خبر داده‌اند باشگاه استقلال زير بار هزينه‌هاي جراحي رمضاني نمي‌رود و او خودش بايد اين پول را بپردازد؛ مبلغي حدود 20 ميليون تومان كه براي اين پسر زنجاني و خانواده‌اش خيلي هنگفت به نظر مي‌رسد.

سال‌هاست كه هواداران فوتبال در ايران نسبت به جفاكاري بازيكنان محبوب‌شان گله دارند و آنها را به پول‌پرستي و بي‌تعصبي متهم مي‌كنند. سال گذشته اعتصاب بازيكنان پرسپولسي براي وصول مطالبات‌شان با اعتراض شديد مردم مواجه شد و همين امسال هم اقدام آندو به ترك استقلال با انگيزه‌هاي مالي واكنش‌هاي مشابهي را بين هواداران اين تيم به همراه آورده است. آنچه در اين ميان ناديده گرفته مي‌شود اما، اين است كه اين قبيل رفتارهاي منفعت‌طلبانه بازيكنان ممكن است واكنشي نسبت به بي‌رحمي وحشتناك باشگاه‌ها باشد. وقتي بازيكن تازه‌وارد پرسپوليس اطرافش را نگاه مي‌كند و مي‌بيند حتي بزرگاني مثل افشين پيرواني، رضا شاهرودي، وحيد هاشميان و مهدي مهدوي‌كيا از اين تيم طلبكارند و دست‌شان به جايي نمي‌رسد، چطور مي‌تواند در آرامش به كارش ادامه بدهد؟ وقتي بازيكن فعلي استقلال به گذشته نگاه مي‌كند و اسطوره‌اي مثل احمدرضا عابدزاده را مي‌بيند كه بعد از مصدوميت بيرونش كردند تا به تيم رقيب برود، چطور قادر خواهد بود به قواعد اين فوتبال اعتماد كند و وفاداري را در اولويت بالاتري نسبت به پول قرار بدهد؟ مي‌گويند هر كس در داربي گل بزند خودش را بيمه كرده، اما اميدرضا روانخواه كه رفت و برگشت در چنين مسابقه‌اي گل زده بود بعد از آسيب‌ديدگي به حال خودش رها شد. اين آخري هم كه شاهكار است. باشگاهي كه 720 ميليون تومان به گلر برزيلي‌اش داد تا در تمرينات رو به خبرنگاران لبخند بزند، حالا 20 ميليون تومان در اختيار بازيكن مصدومش قرار نمي‌دهد تا بلكه با يك ماه تاخير‌، زير تيغ جراحان برود؛ ‌بازيكني كه اول فصل سور وسات ژست جوانگرايي آقاي مربي را فراهم كرده بود،‌ حالا اما كسي سلامش را عليك نمي‌گويد.

به دور و برمان نگاه كنيم؛ اين يك چرخه باطل است كه همه در آن گير افتاده‌ايم. باشگاه براي بازيكن كم مي‌گذارد و بازيكن براي باشگاه. بدبختي بزرگ‌تر اين است كه اين چرخه فقط محدود به فوتبال نيست و در خيلي از ديگر شئونات اجتماعي اين مملكت هم مي‌شود مشابه آن را  ديد. انگار همه دارند به هم ظلم مي‌كنند و بعد جاهلانه از ستمي كه به آنها شده شكايت دارند. در «سگ‌كشي» اثر ماندگار بهرام بيضايي ديالوگي هست كه انگار روزگارمان را تشريح مي‌كند: «چه بلبشويي مي‌شه اگه قرار باشه همه از هم بدزدن!»

بانک ورزش- رسول بهروشتاريخ : شنبه ششم دی 1393 | 11:7 | نویسنده : موسوی |

آقای مایلی‌کهن، برادر خاطرت هست؟

آقای مایلی‌کهن، برادر خاطرت هست؟

اول این دو بند را به دقت بخوانید؛

محمد مایلی‌کهن، یکم آبان 92: « در روزهای گذشته استعداد بالای بازیکنان نوجوان را در جام جهانی نوجوانان مقابل آرژانتین دیدیم اما از این استعدادها استفاده نمی‌کنیم و به دنبال بازیکن دورگه هستیم که کمتر کشوری این کار را می‌کند. برخی افراد در توجیه وارد کردن بازیکن دورگه به کشور، تیم ملی فوتبال آلمان را مثال می‌زنند و این در حالی است که در آلمان رشد جمعیت منفی است و استعداد فوتبالی وجود ندارد، البته بازیکنان دورگه آن‌ها در آلمان به دنیا آمده و در آنجا زندگی کرده‌اند. بازیکنی را از آن سوی مرزها می‌آوریم و به او یک ربع میدان می‌دهیم، مگر دروازه‌بان ذخیره در داخل کشور نداریم که از آن سوی مرزها دروازه‌بان می آوریم و از استعدادهای خودمان استفاده نمی‌کنیم؟»

محمد مایلی‌کهن، پنجم دی 93: « قصد استفاده از سهمیه بزرگسالان در دور مقدماتی را نداریم اما با نظر و پیگیری کاشانی دنبال بازیکنان دورگه‌ای هستیم که در اروپا حضور دارند.»

جای تعجب ندارد. راوی هر دو حکایت یک نفر است؛ اولی محمد مایلی‌کهنی که سرمربی صبا بود و منتقد دوآتشه کارلوس کی‌روش و دومی محمد مایلی‌کهنی که به تازگی با شعبده‌بازی‌های وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، مدیر فنی تیم امید شده است. او درست چهارده ماه و چهار روز پیش سینه‌اش را سپر کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی تا جایی که می‌توانست به دورگه‌ها و کاشفان آنها یورش برد، اما حالا که تیم المپیک را به خودش و دوست نزدیکش سپرده‌اند، انگار دیگر دورگه‌ها «اخ» نیستند؛ باید گشت، آنها را پیدا کرد و از توانایی‌شان نهایت بهره را برد!

همین تازگی‌ها حبیب کاشانی از احتمال حضور مهاجرزاده‌ها به عنوان یار کمکی تیم امید حرف زده بود و حتی گفته بود اشکان دژاگه و دانیال داوری گزینه‌های اصلی هستند. حالا هم مصاحبه جدید مایلی‌کهن نشان می‌دهد قرار است این سیاست با هماهنگی آقای مدیر فنی به اجرا دربیاید. شگفتا که این دانیال داوری، همان گلر ذخیره‌ای است که یک سال و دو ماه پیش مورد طعن و لعن حاجی مایلی قرار گرفته بود؛ همانی که به عنوان گلر ذخیره به اردوی تیم ملی فراخوانده می‌شد و عرصه را بر استعدادهای بومی تنگ می‌کرد. با این همه، حالا که کی‌روش از او دست شسته و کشف خوش قد و بالایش را پشت خط جوان شایسته‌ای مثل بیرانوند قرار داده، حاجی و رفقا به صرافت افتاده‌اند تا ته‌مانده بساط سینیور را به تیم امید تزریق کنند. باورتان می‌شود؟ برادر بزرگوار، محمد مایلی‌کهن همین سال گذشته از لزوم توجه به بچه‌های کم سن و سال کشورمان حرف می‌زد و برای روشن کردن منظورش، حتی از جام جهانی نوجوانان سخن به میان می‌آورد. انصاف بدهید لطفا؛ اگر قرار به استفاده از چنین بازیکنانی باشد، تیم ملی بزرگسالان مسوولیت بیشتری دارد یا تیم امید؟ چطور است که تیم المپیک می‌تواند دنبال دورگه‌ها برود، اما چنین کاری برای یکی مثل کی‌روش عیب و عار است؟ کاش ایده‌های امروز و دیروزمان، بسته به اینکه مسوولیت داریم یا نداریم، 180 درجه فرق نکند.

سوال آخر؛ حاجی مایلی نسخه استفاده از دورگه‌ها را برای آلمانی‌هایی مجاز دانسته بود که بیچاره‌ها رشد جمعیت‌شان منفی است و دارند از بی‌استعدادی می‌میرند؛ پس ما چرا باید همان راه را برویم؟ ما که زاد و ولد داریم، ما که قرار است به جای یک گل، با خانواده‌ای چند گل به استقبال بهار برویم، ما که کارمان درست است، ما چرا باید راه اجنبی‌ها را برویم؟

بانک ورزش- رسول بهروش   تاريخ : شنبه ششم دی 1393 | 10:45 | نویسنده : موسوی |

وبسایت تخصصی فوتبال جوانان گیلان انتخاب کرد

وبسایت تخصصی فوتبال جوانان گیلان انتخاب کرد

سجادطالش مهاجم 9 گله شهرداری تولم شهردرتیم منتخب

تیم منتخب کارشناسان سایت فوتبال جوانان گیلان (نیم فصل اول ۹۴-۹۳)

((به نقل ازوبسایت تخصصی فوتبال جوانان گیلان ))تاريخ : چهارشنبه سوم دی 1393 | 7:24 | نویسنده : موسوی |

بازیکنان برتر دیدار دوتیم شهدانویر انزلی و شهرداری تولمشهر

به نقل ازوبسایت تخصصی فوتبال جوانان  گیلان

بازیکنان برتر دیدار دوتیم شهدانویر انزلی و شهرداری تولمشهر

۱: مهدی نوروزی با شماره ی ۱۱ از تیم شهدانویرانزلی (نمره: ۸ )

این بازیکن در این بازی یک گل به ثمر رساند و دو پاس گل نیز داد و بهترین بازیکن تیمش بود

 ۲:سجادطالش با شماره ی ۹ از تیم شهرداری تولمشهر (نمره : ۷٫۵)

بازیکنی که در این دیدار بازهم یکی از مهره های تاثیرگذار تیمش بود. طالش در این دیدار یک گل زد و چندین بار خودش را در موقیعت گلزنی قرار داد

 ۳:سامان شریفی با شماره ی ۱۰ از تیم شهدانویر انزلی (نمره ۷٫۵ )

بازیکن تکنیکی و سرعتی تیم شهدا نویر که در این بازی یک پاس گل داد و چندین بار مهاجمان تیمش را در موقیعت گلزنی قرار داد

 ۴:امین لطفی با شماره ی ۴ از تیم شهدانویرانزلی (نمره : ۷ )

کاپیتان و مدافع چپ شهدای نویر که در این بازی یک گل به ثمر رساند ویکی از مهره های تاثیر گذار تیمش بود

 ۵:سهندحسین زاده با شماره ی ۷۷ از تیم شهرداری تولمشهر (نمره: ۷ )

کاپیتان و هافبک تیم شهرداری که چندین بار با پاس های تو عمقش مهاجمان تیمش را در موقیعت گلزنی قرار داد و یکی از گل های تیمش را هم به ثمر رساند

 ۶:مصطفی شریعت دوست با شماره ی ۲۱ از تیم شهرداری تولمشهر (نمره :۶٫۵)

مدافع تیم شهرداری که در این دیدار یکی از بهترین های تیمش بود و توانست در چند صحنه مانع از گلزنی مهاجمان شهدای نویر شود

 ۷:نیازاسکندروند با شماره ی ۱۵ از تیم شهدانویرانزلی (نمره : ۶٫۵ )

مهاجم بلندقامت تیم شهدانویر که در این دیدار عملکرد خوبی داشت و یکی از گل های تیمش را به ثمر رساند

 ۸:ارمان اقاجانپور با شماره ی ۱۰ از تیم شهرداری تولمشهر (نمره : ۶ )

بازیکنی که در نیمه ی دوم وارد بازی شد و یک پاس گل داد و چندبار هم برای خود و سایر بازیکنان شهرداری خلق موقیعت کرد

 ۹:امیرمحمدبخشی باشماره ی ۳۰ از تیم شهدانویرانزلی (نمره : ۶ )

بازیکن کوتاه قامت و سرعتی که در نیمه ی دوم واردبازی شد و چندین بارمهاجمان تیمش را در موقیعت گلزنی قرار داد


تاريخ : دوشنبه یکم دی 1393 | 13:25 | نویسنده : موسوی |

پرگل ، زیبا ومهیج

پرگل ، زیبا ومهیج

عصرروز شنبه دوتیم فوتبال شهدای نویرانزلی وشهرداری تولم شهر درورزشگاه شهدای نویرانزلی به مصاف هم رفتندکه این دیدار زیبا وجذاب بانتیجه پرگل 3 بر3 به پایان رسید. شهرداری دراین دیدار موفق شد دردقیقه 10 بازی توسط سهندحسین زاده کاپیتان پرتلاش خود ضربه پنالتی راکه مدافعین برروی صادق صفوی انجام داده بودندرا به گل تبدیل کند. 5 دقیقه پس ازاین گل اینبار سجادطالش بادریافت پاس صادق صفوی بادروازه بان حریف دربیرون محوطه جریمه تک به نک شدکه دروازه بان چاره ای جزخطابرروی این مهاجم گریزپای رانداشت .اماداور برخلاف قوانین ومقررات بجای کارت قرمز به دروازه بان حریف کارت زردنشان داد. دردقیقه 35 بازی نویرموفق شدگل تساوی را وارددروازه شهرداری کند. درنیمه دوم بازهم حملات شهرداری برروی دروازه حریف ادامه داشت که این حملات دردقیقه 50 به گل نشست وارسال مواج بازیکنان شهرداری را مدافعین نویروارد دروازه خودکردند. درادامه بازیکنان نویرتوانستندروی اشتباهات فردی بازیکنان به دوگل دیگر دست پیداکننداما مردان شهرداری موفق شدندگل تساوی رادردقیقه 69توسط سجادطالش وارددروزاه حریف نمایند. نکته قابل ذکر دراین بازی خطای دقیقه 78 دروازه بان نویرروی سجادطالش بودکه داور بازهم ازاین صحنه بی تفاوت گذشت تاانزلی چی ها به لطف داور این دیدار یک تساوی ارزشمندبدست آورند.تاريخ : دوشنبه یکم دی 1393 | 7:20 | نویسنده : موسوی |

ساعت 14 جوانان شهرداری باشهدای نویرانزلی

ساعت 14 امروز ورزشگاه اختصاصی نویرانزلی

جوانان شهرداری باشهدای نویرانزلی

عصرامروز دوتیم جوانان شهرداری تولم شهر وشهدای نویرانزلی درورزشگاه اختصاصی نویر به مصاف هم می روند. این دیدار ازهرنظربرای دوتیم حائز اهمیت است خصوصاً شهرداری که می بایست به منظور قرارگرفتن دربالای جدول حتماً سه امتیازراازآن خودکند. مردان شهرداری که بازی قبلی خودرا به ماساالیها واگذار کرده اند می خواهند باپیروزی برتیم نویر باخاطره خوش به تعطیلات بروند. برای جوانان آرزوی موفقیت می نمائیم .

 تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 7:42 | نویسنده : موسوی |

سیمرغ ازدست نوجوانان پرید

سیمرغ ازدست نوجوانان پرید

عصرروز پنجشنبه تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تولمشهر ازسری مسابقات لیگ دسته اول نوجوانان گیلان میهمان تیم سیمرغ رودسربود . شهرداری باهمان ترکیبی که دربازی اول به میدان رفته بوددربازی دوم نیز باهمان ترکیب به میدان رفت وخیلی زودتوانست سوار بربازی شود. خطرناکترین حمله تیم نوجوانان دراین نیمه دردقیقه 8 بازی اتفاق افتادکه  داور مسابقه خطای مسلم پنالتی را برروی عرفان طالب حسینی ندید ودستورادامه بازی راداد.دراین نیمه تیم رودسری بیشترتلاش می کردتا بااستفاده ازتوپهای بلندازفضای پشت مدافعین شهرداری استفاده کندکه تنها یکبار موفق یه این کارشدندکه محمدرضاهادی نژاد به خوبی راه توپ را بست . درنیمه دوم بازهم شهرداری سواربربازی بودکه حملات متعددآنها راه به جائی نبرد وحتی تیردروازه هم به کمک تیم رودسری آمد تااین مسابقه علیرغم برتری نوجوانان بانتیجه صفربرصفربه پایان برسد.دراین مسابقه :محمدرضاهادی نژاد- بابک اخلاقی -سیدعرفان طالب حسینی امیرقربانزاده وسیدعلی اسماعیلی بهترینهای تیم خود بودند.  

درهمین چارچوب تنها یک دیدار بین دوتیم شهرداری لنگرود واتحادآبکنار برگزار شد که تیم آبکناری موفق شدبانتیجه 2 بر1 حریف خودرا مغلوب نماید.تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 7:14 | نویسنده : موسوی |

نوجوانان فردا به دیدار سیمرغ رودسرمی رود

نوجوانان فردا به دیدار سیمرغ رودسرمی رود!

سیمرغ فردا ازپرواز خواهدافتاد؟

هفته دوم لیگ دسته اول نوجوانان گیلان ازامروز ودرشهرهای مختلف استان برگزارمی گردد. تیم نوجوانان شهرداری تولم شهرفردا بایدبه مصاف سیمرغ رودسربرود . نوجوانان که درهفته اول موفق شدندتیم اتحادآبکناررا بانتیجه پرگل شکست دهنداینباربه مصاف تیمی می روندکه فوتبال قدرتی ومستقیم را دردستورکارخودقرارخواهدداد. رودسری ها که هفته اول را باپیروزی2 بر1 برابر تیم قدرتمند سپاهان رشت پشت سرگذاشتندنمی خواهندنوار پیروزی های خودرا توسط شهرداری تولم شهر پاره شده ببینندبنابراین آنها درورزشگاه اختصاصی خود ازتمام ابزارهای موجود جهت کسب سه امتیاز استفاده خواهندکرد. اما تیم نوجوانان شهرداری تیم دست وپابسته ای نیست .آنها بادراختیارداشتن بازیکنان خلاق وتکنیکی وهمچنین ارائه یک فوتبال مبتنی بر تاکتیک تلاش می کنندکه قدرت خودرا به حریف دیکته کرده وبادست پربه تولم شهربرگزدند.آنهائی که بازی اول نوجوانان رادیدندباماهم عقیده اندکه این تیم می تواندکارهای بزرگی راانجام دهد. بنابراین باتوجه به شرایط هردوتیم پیش بینی می نمائیم که فردا شاهدیک دیدار زیبا ومهیج دررودسرباشیم .

2تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:23 | نویسنده : موسوی |

به ما بگوئید: ناکامی جوانان را درنیم فصل اول درچه عواملی می بینید

به ما بگوئید:

  ناکامی جوانان رادرنیم فصل اول درچه عواملی می بینید؟

بطوریکه خوانندگان گرامی درجریان هستندسیاست باشگاه شهرداری تولم شهر درفصل جاری حضور درجمع مدعیان قهرمانی وصعود به لیگ دسته سه کشور بود.برهمین اساس قبل ازشروع لیگ این باشگاه موفق شدبا تعدادی ازبازیکنان مستعد وتوانمنداستان که سابقه حضوردرلیگ کشورراداشتندبه توافق برسدوباآنها قراردادببندد.عقدقراردادبااین بازیکنان وهمچنین بازیکنانی که ازتیم نوجوانان به جوانان پیوستندومهمتزارهمه حفظ تعدادی ازبازیکنان فصل قبل ازجمله سجادطالش آقای گل دودوره لیگ برتراستان همه مؤیداین نکته بودکه تیم جوانان فصل بسیارخوبی را پیش رودارد. که البته با توجه به واقعیات موجود این یک فرضیه ذهنی واتوپیائی نبودچراکه نحوه یارگیری جوانان به گونه ای بود که یک تیم کامل روی نیمکت ذخیره هاداشت.

مجموعه جوانان سوای بازیکنان، ازیک زمین اختصاصی هم برخوردار بودندکه خیلی ازتیمها آنرانداشتندوازنبودش رنج می بردند. البته به کیفیت زمین کاری نداریم اماهمینکه یک تیم بداندکه روزهای تمرین درکجا بایدجمع شودوکدام جای مشخص تمرین کنداین خود یک حسن است که می بایست به بهترین نحوی ازآن استفاده می کردیم. مشکل بزرگ جوانان مثل خیلی ازتیمهای دیگر نبودامکانات مالی بودکه این امر بسیارمهم است ولی درکسب نتایج تیم تأثیرگذارنیست که اگر چنین بود تیمهائی مثل همیاری ،ایثارگران ونویر هم بایدمانند ما نتیجه می گرفتند.شما به تیمهای نویروهمیاری نگاه بکنیدبااینکه سابقه بسیارکوتاهی درلیگ استان دارندولی همیشه یکی ازمدعیان هستند .

اکنون ما شمارا به یاری طلبیده ایم تا به ما بگوئید که عوامل ناکامی جوانان درنیم فصل اول چه بوده است؟ تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 10:13 | نویسنده : موسوی |

پیروزی پرگل نوجوانان وشکست جوانان

پیروزی پرگل نوجوانان وشکست جوانان

عصرروز جمعه درورزرشگاه امام خمینی تولم شهر ابتدا دوتیم نوجوانان شهرداری تولم شهر واتحادآبکنار به مصاف هم رفتندکه این دیدار بانتیجه 5 بر2 به سود نوجوانان به پایان رسید. نوجوانان دراین بازی موفق شدنددرهمان نیمه اول کارحریف را با4 گل عرفان طالب حسینی (2گل)–امیرعزتی وعلی اسماعیلی یکسره کنند. آنها برخلاف نیمه اول که یک بازی تک ضرب وبدون نقص را به نمایش گذاشتنددرنیمه دوم خیلی زود اشباع شدندورو به بازی احساسی آوردندکه دراین نیمه تنها موفق شدند یکبار توسط علی اسماعیلی دروازه حریف را بازکنند. نوجوانان بااین پیروزی باید روزچهارشنبه به مصاف حریف رودسری خود بروندکه امیدواریم ازآن بازی هم سربلند بیرون بیایند.

اما دردیدار دوم دوتیم جوانان شهرداری  تولم شهر وشهرداری ماسال درمقابل هم صف آرائی کردندکه این دیدار برخلاف تصور خیلی از کارشناسان که می پنداشتندتولم شهری هابه راحتی ازسدحریف ماسالی خود خواهندگذشت چنین نشد وجوانان شهرداری باارائه یک بازی بسیارضعیف درهمان 17 دقیقه اول دوبار دروازه خودرا گشوده دیدند. تغییرات وسیع درترکیب تیم واستفاده ازبازیکنان غیرتخصصی درپستهای مختلف ونیمکت نشینی کاپیتان سهند وبشیرجهاندیده وعلی لادمخی نژادکه هرگاه به میدان رفتندبا تمام وجود بازی کردند وهمچنین بازی عارف گلپروردردفاع راست ، محمدموسی پوردرپست هافبک دفاعی!!! شایدیکی ازچنددلیل بدبازی کردن تیم جوانان دراین روز باشدکه مطمئنیم علی زمانی برای همه این تغییرات حتماً دلیل قانع کننده ای هم خواهدداشت.البته نبایدازافت شدیدسجادطالش آرمان اقاجانپور وپرهام اله پور نیزبی تفاوت بگذریم که این هرسه درحدواندازه خود ظاهرنشدند.

جوانان بااین شکست از11 بازی صاحب 15 امتیاز شدواین باتوجه به کیفیت بازیکنان جذب شده این تیم آماربسیارضعیف ونگران کننده ای است. امیدواریم کادرفنی ودررأس آن علی زمانی  برای نیم فصل دوم فکر عاجلی برای این تیم نموده وتدبیردیگری بیندیشند.   

 تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 8:20 | نویسنده : موسوی |

جمعه برگزارمی گردد: اولین بازی نوجوانان وآخرین بازی نیم فصل اول جوانان

جمعه برگزارمی گردد: اولین بازی نوجوانان وآخرین بازی نیم فصل اول جوانان

ورزشگاه امام خمینی تولم شهر روزجمعه شاهدیک روز بسیارشلوغ خواهدبود. چراکه هردوتیم شهرداری تولم شهر دراین روز به میدان خواهند رفت.ابتدا تیم نوجوانان بایددرساعت 12 اولین بازی خودازسری مسابقات لیگ دسته اول گیلان را برابرتیم اتحادآبکناربرگزارکند. هرچندزمان برگزاری این بازی به دلیل رعایت نکردن برنامه غذائی تیمها مناسب نیست ولی نوجوانان عزم خودرا جزم نموده اند تادراین دیدار شایستگی های خودرا همچون جوانان به رخ حریفان بکشند. مانیز مثل همه علاقمندان منتظریم تاببینیم نوجوانان دراین 7 ماهی که ازتمرینات وآماده سازی آنها می گذردچه دستاوردی را دراین بازی به ارمغان خواهندآورد.

برای نوجوانان هادی نژاددردرون دروازه یکی ازستونهای اصلی تیم به حساب می آید.هادی نژادبرای نشان دادن توانائی های خوددراین بازی لحظه شماری می کند. اواگر اسیرجو وشرایط بیرونی بازی نشود می تواند مرداول میدان جمعه باشد. حسین شیعه نژادرهبرخط دفاع نوجوانان کلیدی ترین نقش را باید دراین مسابقه ایفاکند.حسین دربازیهای دوستانه بسیارعالی نقش خودرا عمل کرده اکنون بایددیدکه دریک بازی رسمی می تواندتوانائی فنی اش را به منصه ظهور برساند. رضا رمضانی وعرفان طالب حسینی درمیانه میدان دوبازوی قدرتمندشهرداری هستند.هردوتجربه بازی درلیگ فصل قبل رادارندوبایدتجربیات خودرا دراختیاربازیکنان کم تجربه قراردهند. امیدورایم این پازل جدیدکه نسبت به لیگ فصل قبل تغییرات اساسی داشته بتواند درکنار هم کامل کننده یکدیگر باشند.

همچنین روز جمعه وازساعت 14 تیم فوتبال جوانان شهرداری باید درآخرین بازی نیم فصل اول به مصاف شهرداری ماسال برود. جوانان که درهفته قبل علیرغم برتری بی چون چرا نتوانستند بیشترازیک امتیازازلاهیجان کسب نمایند آماده شده اند تا ضمن شکست ماسالیها با 18 امتیاز نیم فصل اول را به پایان برسانند.تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 11:46 | نویسنده : موسوی |

چراسجادطالش گل نمی زند

چراسجادطالش گل نمی زند

بیشک سجادطالش نامی ست شناخته شده دراستان گیلان . آقای گل دودوره لیگ نوجوانان وجوانان ،.غزال تیزپای فوتبال گیلان که می تواند براحتی ازهرمدافعی عبور کند.پسری که می تواند باچشم بسته گل بزنداما این سجاد اینروها گل نمی زند.بسیار عصبی نشان می دهد. تمرکز لازم راندارد. حتی پنالتی ها را هم  گل  نمی کند. گل نزدنهای او قبل ازآنکه تیم وکادرفنی را ناراحت کندباعث آزار ورنجش خوداوشده است. علی زمانی بسیارنگران شرایط سحاداست نه به این خاطر که افت او باعث عدم نتیجه گیری باشگاه گردیده بلکه به این دلیل  که احساس می کند این شرایط بسیارسخت روحی وروانی این پسرخوب راازپای درآورد.همه ما امروز نگران وضعیت این پدیده دوست داشتنی فوتبال استان هستیم .دراین راستا کسی که می تواند بیشترین کمک را به سجادبکندخودسجاداست. هیچکس بهتر ازاو نمی تواند این شرایط سخت روحی راتغییردهد. سحادباید مواظب کسانی  باشدکه درقالب دوست سعی دارنداورا ازاهداف مقدسش دور کنند.این افرادگاهی درلباس همبازی ،گاهی درلباس همسایه ، گاهی درلباس حتی افراد فامیل ممکن است به انسان نزدیک شوند.بنابراین برای سجادکه اولویت اصلی اش فوتبال است باید آسان باشدگدشتن ازهمه این دامها...

امیدواریم سجادرابازهم درروزهای اوج همچون گذشته ببینیم  تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 10:13 | نویسنده : موسوی |

روزی که میزبان آرزو می کردبازی تمام شود

روزی که میزبان آرزو می کردسوت پایان بازی به صدادرآید!

هیچگاه فوتبال لاهیجان را تااین حد تسلیم پذیرندیده بودیم . آنها درزمین خود بارها آرزو می کردندکه وقت بازی هرچه سریعتر تمام شود تا به یک امیتازکسب شده درزمین خودافتخارکنند. به جرات می توان گفت که 85 دقیقه تولم شهری ها درزمین حریف خیمه زده بودندکه سهم این 85 دقیقه برتری تنهایک گل برای آنها بود. آنها دراین روز آنقدربدشانس بودندکه حتی پنالتی سحادطالش هم به گل تبدیل نشد. بیش از 12 موقعیت تک به تک و5 شوت به دروازه هیچکدام راه به دروازه پیدانکرد.وتنها یکبار موفق شدندبا همکاری پرهام اله پور وآرمان آقاجانپور دروازه حریف لاهیجانی خودرا توسط آرمان آقاجانپور بازکنند. فشارشهرداری دراین روز آنقدرزیادبودکه میزبان هرلحظه آرزومی کردسوت پایان بازی به صدادرآید.تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 8:21 | نویسنده : موسوی |

جدال دوهمنام را چه کسی خواهدبرد.

جدال دوهمنام را چه کسی خواهدبرد؟

عصرفردا دوتیم فوتبال شهرداری لاهیجان وشهرداری تولم شهر ازهفته دهم لیگ برترجوانان درورزشگاه تختی لاهیجان به مصاف هم خواهندرفت. جدال این دوتیم ازاین حیث می تواندجذاب باشدکه هردوتیم برای رسیدن به بالای جدول حاضرنیستنددراین بازی امتیازی را ازدست بدهند. وجه مشترک هردوتیم فراز ونشیبی هست که تاپایان هفته نهم داشته اند.

علی زمانی  دراین هفته به منظورآماده ساختن تیم خود یک دیدار سخت ونفسگیردوستانه را باجوانان دخانیات برگزارکرده وامیدوار است دراین بازی بتواند مردان خودرا وادارنمایدباهمان انگیزه ای که دربرابردخانیات به میدان رفتنددراین بازی نیزبا انگیزه بالا به میدان بروند.

مردانی که می توانند فردا سرنوشت بازی را رقم بزنند:   

 تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 8:35 | نویسنده : موسوی |

جدول لیگ برتر حوانان گیلان تاپایان هفته نهم

ردیف

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

1

ایثارگران كوثر

9

6

2

1

20

8

20

2

همیاری سیاهكل

9

6

2

1

12

4

20

3

 نویر انزلی

9

4

4

1

13

6

16

4

كادوس ماسال

9

4

3

2

11

5

15

5

شهرداری تولمشهر

9

4

2

3

16

13

14

6

شهرداری انزلی

9

4

0

5

10

18

12

7

شهرداری ماسال

9

2

5

2

9

9

11

8

كشاورز لشت نشا

9

3

2

4

10

19

11

9

شهرداری لاهیجان

9

3

1

5

10

10

10

10

شاهین

9

2

3

4

8

11

9

11

پرسپولیس

9

1

3

5

8

14

6

12

بنادر و دریانوردی

9

1

1

7

9

19

4تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 8:55 | نویسنده : موسوی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.