باشگاه شهرداری تولم شهر

ورزشی

باشگاه شهرداری تولم شهر

موسوی
باشگاه شهرداری تولم شهر ورزشی

یاد ایامی که شایدهیچوقت تکرارنشود

یاد ایامی که درگلشن ...

شایدهیچوقت تکرارنشود

شاید درنگاه اول خیلی ها فکرکنندکه این تیم یکی ازتیمهای حاضردرلیگ برترکشوراست یا تیمی ست که حتماً درلیگهای دسته سه یادسته دو کشوربازی می کند.نه باور کنیداین تیم شهرداری تولم شهر است واینجا هم لیگ برترگیلان است. لباس گرم این بچه ها محصول جیب گرم مدیر این باشگاه درهمان سالها بودکه اکنون به دلیل عدم توانائی مالی مجبوراست دراین هوای سرد شرمنده بازیکنانش باشد. آیا هیچ مسئولی دراین هوای سرد به خوداجازه می دهدیک توک پا بیرون بیایدوسری به زمین فوتبال بزندولرزیدن بچه های مردم را که  فقط به عشق فوتبال می آیندباچشمان خودببینند.

آیا دراین کشورآنقدرفقیریم که قادرنیستیم همین امکانات اولیه را برای بچه های معصوم خودفراهم کنیم .یعنی دراین کشور هیچ ریخت وپاشی نداریم .یعنی ریال به ریال پول این کشور باحساب وکتاب هزینه می گردد؟

آیا قدرت خرید مردم را آنقدربالا برده ایم که اکنون انتظارداریم که هزینه تحصیل وورزش فرزندان خودرا که هزینه ای سرسام آور برای خانوارهای کم درآمداست ازجیب پرداخت کنند؟؟؟تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 8:5 | نویسنده : موسوی |

پیروزی شیرین شهرداری دردقیقه 4+90

پیروزی شیرین شهرداری دردقیقه 4+90

عصردیروز وازهفته نهم رقابتهای لیگ برتر جوانان دوتیم شهرداری تولم شهر وکادوس ماسال درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتند. هردوتیم بازی هجومی را دردستورکارخودقرارداده بودند. شهرداری نسبت به بازی قبل تغییراتی را درترکیب خودبوجودآ؛ورده بود. آنها ازسیستم 3-3-4 دراین بازی استفاده کردندوتوانستندمیانه میدان را ازحریف قدرتمندخودبگیرند.جنگندگی بی امان ماهان رجبی وآرمان فالیزکار سبب شدکه کادوس دراین بازی رو به بازی مستقیم بیاوردوبااستفاده ازمهاجم سرعتی خود خط دفاعی شهرداری را آزاردهد.اما حضور دومدافع آماده دروسط یعنی مبصر ومصطفی شریعت دوست باعث شدتا نقشه کادوس عملی نشود .کادوسیها درمعدوددفعاتی که موفق شدندازخط دفاع حریف بگذرندبا مانع بزرگی بنام هومن رایقی دروزاه بان آماده این روزهای شهرداری مواجه می شدند.

این دیدار علیرغم موقعیتهای بسیاری که  هردوتیم خلق کردندتادقیقه 94 گلی دربرنداشت تااینکه آرمان آقاجانپورمهاجم آماده شهرداری موفق شد دردقیقه 94 ازروی یک ضربه ایستگاهی تماشائی دروازه میهمان ماسالی را بازکندتا آه ازنهادماسالیها بلندشود.

آرمان آقاجانپورزوج طلائی سجادطالش درخط حمله شهرداری

 

نتایج سایردیدارهای هفته نهم

شهرداری انزلی 1 پرسپولیس رشت 0

شاهین رشت  1 همیاری سیاهکل 2

شهرداری لاهیجان 1 ایثارگران کوثررودبار 2

شهدای نویرانزلی 0 کشاورزلشت نشا 0

شهرداری ماسال 0 بنادردریانوردی انزلی 2تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 7:27 | نویسنده : موسوی |

آقای خصوصی نفسهای باشگاه شهرداری تولم شهر به شماره افتاده است

آقای مهندس خصوصی

نفسهای باشگاه شهرداری تولم شهر به شماره افتاده است!

اززمان حضور مهندس خصوصی نماینده محترم مردم شهرستان صومعه سرا درتمرین تیم شهرداری تولم شهر دقیقاً 25 روز می گذرد. ازآن زمان تاکنون هیچ اتفاقی ازحیث حل مشکلات مالی این باشگاه رخ نداده است. آنهائی که ازنزدیک مسائل این باشگاه را دنبال می کنندمی دانندکه این باشگاه یکی ازحساس ترین دوران فعالیت خودرا پشت سرمی گذارد.تیم جوانان این باشگاه درکوران مسابقات لیگ دسته برتر گیلان است ونوجوانان این باشگاه هم ازروز 5 آذر مسابقاتش شروع خواهدشدواین درحالیست که هنوز این باشگاه درتأمین هزینه های سرسام آورتیم جوانان خود مانده است. متأسفانه علیرغم همه وعده هائی که توسط شهردارمحترم واعضای شورای اسلامی شهر درخصوص حل مشکلات مالی باشگاه داه شده است هنوزهیچ اتفاق خاصی نیفتاده وهمچنان کمکها قطره چکانی داده می شود.

باتوجه به حساسیت موضوع وضرورت حفظ وبقاء این باشگاه برای آخرین بار ازآقای مهندس خصوصی نماینده محترم شهرمان که ازنزدیک مشکلات این باشگاه را دیده می خواهیم که تا دیرنشده به کمک این باشگاه که نماینده شهرستان صومعه سرا درلیگ استان است بشتابند.

http://seyghalandl.ir/images/77705528792871930123.jpgتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 11:41 | نویسنده : موسوی |

هفته نهم لیگ برتر جوانان

هفته نهم لیگ برتر جوانان

شهرداری تولم شهر     با     کادوس ماسال

شهرداری ماسال    با      بنادردریانوردی انزلی

شهرداری بندر انزلی      با    پرسپولیس رشت

شهرداری لاهیجان       با    ایثارگران کوثررودبار

شاهین رشت          با        همیاری سیاهکل

شهدای نویرانزلی      با        کشاورز لشت نشا

 

بازیهاروزجمعه مورخه 93/8/30 رأس ساعت 14 برگزار خواهدشد.تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 8:15 | نویسنده : موسوی |

ماهان رجبی :جوانی که درمیانه میدان شهرداری خوش می درخشد.

ماهان رجبی :جوانی که درمیانه میدان شهرداری خوش می درخشد.

به جرات می توان گفت که امروز یکی ازکلیدی ترین مردان خط هافبک شهرداری تولم شهر کسی نیست جز ماهان رجبی . او دراین 8 هفته ثابت کردکه روندرو به رشدی را طی می کند. ماهان بیش ازآنکه به حواشی فوتبال فکر کندواردمتن آن شده ومی خواهدباپرداختن به متن فوتبال به آرزوهای خوددراین رشته پرطرفدار جامه عمل بپوشاند. ماهان که سابقه حضور درداماش گیلان رانیزباخودداردمی رودکه آرام آرام تبدیل به یک بازیکن شش دانگ شود. ازویژه گیهای این بازیکن جوان جنگندگی اوست که باغنای بالای تکنیکی که دراو سراغ داریم اورا تبدیل به یک بازیکن تاکتیک پذیردرمیانه میدان نموده است. ماهان قدرت شوتزنی بسیاربالائی داردکه درصورت نزدیک شدن به پشت محوطه جریمه حریف می تواندتورهردروازه ای را به لرزه درآورد.برای ماهان آرزوی روزهای بهتری را می نمائیم .تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 7:22 | نویسنده : موسوی |

ایثارگران برنده بازی شش امتیازی

ایثارگران برنده بازی شش امتیازی
عصردیروز دوتیم ایثارگران کوثررودبار وشهرداری تولم شهر درورزشگاه سردارجنگل رشت به مصاف هم رفتندکه ایثارگران موفق شدباگل دقیقه 68 شماره 11 خوداین دیدار رابانتیجه 1 برصفربه سودخودبه پایان برساندوبا17 امتیاز بهمراه همیاری سیاهکل درصدرحدول قراربگیرد.ایثارگران دراین بازی برخلاف بازیهای گذشته خود ازتاکتیک بازی مستقیم استفاده کردوباارسال توپهای بلندبارها مهاجم سرعتی خودجوادعلیپور را صاحب موقعیت کردکه این مهاجم نتوانست دروازه شهرداری را بازکند. انها همچنین درنیمه اول صاحب یک ضربه پنالتی شدندکه شوت محکم بازیکن ایثارگران پس ازبرخورد به تیرافقی به زمین برگشت. شهرداری نیز توسط سجادطالش دوموقعیت تک به تک را ازدست داد. درحقیقت باید گفت زیباترین بازی لیگ را که موقعیتهای بسیاری درآن به چشم می خوردراایثارگران برد.تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 7:8 | نویسنده : موسوی |

تقابل وجدال اين دوبازيكن ديدني خواهدبود

تقابل وجدال اين دوبازيكن ديدني خواهدبودجدال اين دوبازيكن برسرگشودن دروازه ها بسيارديدني وجذاب خواهد بود .سجادطالش ازشهرداري تولم شهر وجوادعليپور ازايثارگران كوثررودبار .

((عكس جوادعليپورازوبلاگ فوتبال جوانان گيلان مي باشد))تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 | 8:9 | نویسنده : موسوی |

جمعه ورزشگاه سردار جنگل : ایثارگران رودبار -شهرداری تولم شهر

جمعه ورزشگاه سردار جنگل : ایثارگران رودبار -شهرداری تولم شهر

ازسری مسابقات لیگ دسته برتر جوانان گیلان وازهفته هشتم ، روزجمعه شهرداری تولم شهر میهمان تیم ایثارگران کوثررودبار است. جدالی که می تواند گل سرسبدبازیهای لیگ باشد. این دیدار درواقع تقابل بازیکنانی ست که اکثریت آنها فصل قبل درکنارهم تحت عنوان تیم نوجوانان دخانیات بازی می کردند. حضوردوگلرن تراز اول هم در این دوتیم می تواند به جذابیتهای این بازی بیفزاید. دریک طرف سجادطالش ودرطرف دیگر جوادعلیپور .
این دوتیم فصل قبل دوبار به دیدار هم رفتندکه حاصل کارشان دومساوی بیشترنبود .اما دراین فصل به دلیل عدم فاصله گرفتن باصدرجدول  هیچکدام ازاین دوتیم به مساوی راضی نیستند.
ایثارگران بامربیگری سیدعلی محمدی باشناخت کامل ازشهرداری پا به این میدان می گذارد.آنها که تماشاگر وپژه دیدار شهرداری وکشاورز لشت نشابودندبه خوبی ازنقاط قوت وضعف شهرداری آگاهی دارند.همچنین علی زمانی نیزبا تیم ایثارگران بیگانه نیست وبه خوبی به روش این تیم آشناهست.او بازی ایثارگران را ازنزدیک دیده است وهمچنین چندین بار فیلم بازیهای ایثارگران را برای بازیکنان انالیز کرده است. این دوتیم یک  وجه مشترک دیگر هم دارند وانهم وجودمدافعین گلزن است.درتیم شهرداری مدافع قدبلنداین تیم یعنی بشیرجهاندیده موفق شده باضربات سر دوگل به ثمر برساند. سهیل حسنی نیزکه یکی ازمدافعین باهوش ایثارگران است اونیز بازدن دوگل درمحوطه جریمه بسیار خطرناک نشان داده است.
ما ازهمه دعوت می کنیم که زیباترین بازی لیگ را ازدست ندهند وروزجمعه ساعت 14 به ورزشگاه سردارجنگل رشت بیایندتاشاهداوج دیدارهای لیگ باشند. البته این درشرایطی هست که بازیکنان اسیرحساسیت این بازی نشوندوبه دورازهرگونه مسائل حاشیه ای گوش به فرمان دستورات تاکتیکی مربیان خودباشند.تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 7:27 | نویسنده : موسوی |

برنامه مسابقات هفته هشتم و نهم ليگ برتر جوانان فوتبال گيلان فصل94-93.

برنامه مسابقات هفته هشتم و نهم  ليگ برتر جوانان فوتبال گيلان فصل94-93. 

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان گيلان واحد مسابقات اين هيات برنامه مسابقات هفته هشتم و نهم ليگ برترجوانان فوتبال گيلان فصل94- 93 را اعلام كرد.

هفته ( 8 )  پنجشنبه   93/8/22  ساعت  14  :

پرسپوليس رشت – شاهين رشت

هفته ( 8 )  جمعه   93/8/23   ساعت  14  :

كادوس ماسال – شهرداري ماسال

بنادر دريانوردي – شهرداري انزلي

ايثاگران كوثر رودبار – شهرداري تولم شهر

كشاورز لشت نشاء– شهرداري لاهيجان

همياري سياهكل – شهداي نوير انزلي

هفته ( 9 )  جمعه  93/8/30  ساعت  14  :

شهرداري ماسال – بنادر دريانوردي انزلي

شهرداري تولم شهر – كادوس ماسال

شهرداري انزلي – پرسپوليس رشت

شهرداري لاهيجان – ايثارگران كوثر رودبار

شاهين رشت – همياري سياهكل

شهداي نوير انزلي – كشاورز لشت نشاء

 تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 11:49 | نویسنده : موسوی |

داماش باخت اما باورکنید شهرام شمس این تیم را به اوج می رساند

داماش باخت اما باورکنید شهرام شمس این تیم را به اوج می رساند

عصردیروز دوتیم جوانان شهرداری تولم شهر وداماش گیلان دیداری دوستانه را درزمین ورزشی تولم شهر برگزارکردندکه این دیدار پس از90 دقیقه تلاش بانتیجه 4 بر0 وباگلهای سجادطالش (2گل) ماهان رجبی وبازیکن تستی هرکدام 1 گل به سودشهرداری به پایان رسید.
این دیدار صرف نظرازنتیجه حاوی نکاتی قابل تأمل بود که جاداردمسئولین استانی توجه ویژه ای به آن نمایند. داماش که روزی جایگاه جوانان ونوجوانان استان درعرصه لیگ کشوربودامروزمتأسفانه دراثربی توجهی مسئولین استانی درحدلیگ زیرگروه استان سقوط کرده واصلاً هیچ مسئولی هم ککشان نمی گزد. اکنون شهرام شمس این مربی توانمنداستانی که سالها درتیمهای پایه دخانیات منشأ خدمات فراوان بوده باید یک تنه جور همه مسئولین را بکشد واین تیم را ازصفربه اوج برساند.
این داستان خنده دار فوتبال ماست. یک تیم یک مربی ویک مجموعه تلاش کنند تاسهمیه بگیرندوآنگاه سهمیه خودرا مجبور باشندبه دلیل بی کفایتی مسئولین به حراج بگذارندودوباره ازصفرشروع کنند.همان بلائی که نزدیک بود درفصل جدید برسردخانیات بیاید.
اکنون ما به مسئولین می گوئیم برادارن ودوستان دراینکه شهرام شمس این تیم را به قله خواهدرساندشک نکنیداما صادقانه بگوئید قراراست پس ازاوج گیری چه بلائی برسراین تیم ومربی باشخصیت او بیایدآیا بازهم حفره های زندگی تان را بافروش سهمیه پرخواهیدکرد؟؟؟!!!تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 7:29 | نویسنده : موسوی |

علیرضا لادمخی نژادمدافعی درخدمت تیم

علیرضا لادمخی نژادمدافعی درخدمت تیم

علیرضالادمخی نژادبیشک یکی ازمؤدب ترین وفنی ترین بازیکنان فصل جدیدشهرداری تولم شهر است. علیرضا مدافع چپ کلاسیک شهرداری که سابقه حضوردرتیم نوجوانان دخانیات رانیزدرکارنامه خوددارددرچندبازی اخیرثابت نموده که راه رسیدن به موفقیت را خوب یادگرفته است. او دربازی هم به مانند بیرون ازمسنطیل سبز آرامش خاصی دارد. .هیچگاه عجول ودست پاچه عمل نمی کند.قدرت شوت زنی او بسیاربالاست ودرچندنوبت اگر شانس بااو یاربود می توانست بهترین گلهای ازراه دور را بنام خودثبت کند. برای علیرضا روزهای خوبی را آرزو می کنیم .


علیرضا لادمخی نژادنفروسط درکنار حسن ثابت دیده می شودتاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 13:2 | نویسنده : موسوی |

شهرام شمس بهمراه جوانان داماش امروزمیهمان جوانان شهرداری تولم شهر

شهرام شمس بهمراه جوانان داماش امروزمیهمان جوانان شهرداری تولم شهر
تیم فوتبال جوانان داماش گیلان به سر مربیگری مرد خوش نام استان شهرام شمس امروز درتولم شهر میهمان شهرداری این شهر است. این دیدار دوستانه ازهرحیث می تواند جذاب وزیبا باشد. چون تعدادزیادی ازبازیکنان شهرداری تولم شهر، بازیکنان سابق شهرام شمس درتیم دخانیات گیلان بوده اند.تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 7:31 | نویسنده : موسوی |

پیروزی قاطعانه شهرداری باشلیکهای سنگین آرمان آقاجانپور

پیروزی قاطعانه شهرداری باشلیکهای  مرگبار
آرمان آقاجانپور

عصردیروز دوتیم شهرداری تولم شهر وکشاورزلشت نشاء درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتندکه این دیدارجذاب وتماشائی بانتیجه 3 بر1 به سود شهرداری به پایان رسید.
هردوتیم بازی هجومی را دردستورکارخودقرارداده بودند. کشاورز لشت نشا صرف نظرازجایگاه خود درجدول دراین دیداربازی زیبا وچشم نوازی را به نمایش گذاشت وبارها خط دفاع شهرداری را به زحمت انداخت .آنها درنیمه اول مثل شهرداری چندین موقعیت گل خودرا به دلیل درخشش فوق العاده هومن رایقی دروازه بان خوش استیل شهرداری ازدست داند وسرانجام دروازه خودرا دردقیقه 42 بازی روی ارسال زیبای علیرضالادمخی نژاد ازروی نقطه کرنر و باضربه سر بشیرجهاندیده مدافع قد بلندشهرداری گشوده دیدند. دوتیم نیمه اول را باهمین تک گل به رختکن رفتند. درنیمه دوم وباحضور پرهام اله پور شهرداری موفق شد چندین موقعیت گل خلق کند که هیچیک  ازاین موقعیتها راه به دروازه پیدا نکرد تااینکه آرمان آقاجانپور دردقیقه 74 روی پاس زیبای پرهام اله پور موفق شد باشلیکی تماشائی دروازه جریف را بازکند. شلیک آرمان آنقدرسنگین بودکه تور دروازه را پاره وداوردرابتدا به اشتباه ضربه آرمان رااوت اعلام که پس ازمشورت با کمک خودآنرا گل اعلام کرد. کشاورز که همه چیز را ازدست رفته می دیددست حملات انتخاری زدودردقیقه 87 مهاجم این تیم باهومن رایقی تک به تک شدکه رایقی چاره ای جز خطانداشت وداور ضمن اعلام پنالتی هومن را اززمین مسابقه اخراج کرد. شهرداری که هرسه تعویض خودرا انجام داده بود بشیرجهاندیده را دردرون دروازه قراردادکه این بازیکن نتوانست ضربه پنالتی را مهارکندوکشاورز به بازی برگشت . اما این پایان کارنبود .آرمان آقاجانپورکه دراین روز فوق ستاره میدان بود  درست 1 دقیقه پس ازگل حریف موفق شدبایک سوپرگل که ازوسط زمین شلیک کرده بود برای بارسوم دروازه کشاورزرابازکند. تااین دیدار پرافت وخیز بانتیجه 3 بر1 به سودشهرداری به پایان برسد.
((سایرنتایج ))

شهرداری ماسال 3 - 2 شهرداری انزلی 

               شاهین رشت 2 - 2 بندردریانوردی انزلی 

شهدانویرانزلی 2 - 1 پرسپولیس رشتآقاجانپور ستاره بی چون چرای بازی دیروز

* تماشاگر ویژه :
سیدعلی محمدی سرمربی مطرح  باشگاه ایثارگران کوثررودباربهمراه چندتن ازبازیکنان خود تماشاگر ویژه این بازی بودند.تاريخ : یکشنبه هجدهم آبان 1393 | 7:34 | نویسنده : موسوی |

قول آقای شهردار وبازگشت آرامش موقت به تیم

قول آقای شهردار وبازگشت آرامش موقت به تیم
پس ازچندروز بحرانی که درباشگاه شهرداری تولم شهر به واسطه مشکلات عدیده مالی بوجودآمده بود سرانجام طی نشست مشترک مدیرعامل باشهردارکه درروز پنچشنبه اتفاق افتاد آقای مهندس لاجوردی قول دادندکه باکمک آقای مهندس خصوصی واعضای شورای شهر مشکلات را ازسرراه باشگاه بردارندتا دوتیم فوتبال این باشگاه باآرامش خاص درمسابقات حضور داشته باشند. درهمین رابطه تیم فوتبال جوانان این باشگاه امروزباانگیزه دوچندان به دیدار تیم کشاورز لشت نشاء خواهدرفت تا پس ازپشت سرگذاشتن چندروز بحرانی بافوتبال زیبای خودشان نوید روزهای خوش آینده را به علاقمندان بدهند. همچنین علی زمانی سرمربی تیم جوانان اعلام نمود که تیم جوانان امروز باتمام قوا درمقابل حریف صف آرائی خواهدکرد وبه چیزی جز پیروزی فکر نخواهندکرد.تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 11:18 | نویسنده : موسوی |

معوقه هفته ی هفتم لیگ برتر جوانان استان گیلان

معوقه هفته ی هفتم

لیگ برتر جوانان استان گیلان 

شنبه 93/8/17 ساعت 14


شهرداری ماسال**********شهرداری انزلی

( مکان بازی : ورزشگاه شهید محبی ماسال )

شاهین معلولین رشت *********بنادرودریانوردی انزلی

( مکان بازی : ورزشگاه معلولین رشت ) 

شهرداری تولم شهر***********كشاورز لشت نشاء

(مکان بازی : ورزشگاه امام خمینی ( ره ) تولمشهر )

شهدای نویر انزلی ************پرسپولیس رشت

( مکان بازی : ورزشگاه شهدای نویر انزلی )تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 8:46 | نویسنده : موسوی |

شهادت امام آزادگان حضرت حسین ابن علی را به تمام دوستداران آن امام همام تسلیت وتعزیت عرض می نمائیم .

شهادت امام آزادگان حضرت حسین ابن علی را به تمام دوستداران آن امام همام تسلیت وتعزیت عرض می نمائیم .
عکس های ماه محرم

((باشگاه شهرداری تولم شهر ))تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 8:22 | نویسنده : موسوی |

ناگفته های باشگاه شهرداری تولم شهر

ناگفته های باشگاه شهرداری تولم شهر

 

به زودی

 

اززبان مدیرعامل

 تاريخ : شنبه دهم آبان 1393 | 12:30 | نویسنده : موسوی |

شکست شهرداری درسیاهکل

شکست شهرداری درسیاهکل

دیدار دوتیم شهرداری تولم شهر وهمیاری سیاهکل پس ازسه بار به تعویق افتادن سرانجام درروز پنجشنبه ودرورزشگاه سیاهکل برگزارگردید. علی زمانی همچون بازیهای گذشته بازهم باسیستم 3-3-4 تیم خودرا به میدان فرستاد واینبار ازآرمان آقاجانپور بعنوان مهاجم سوم خود استفاده نمود که این بازیکن دردقیقه 5 بازی نتوانست ازپاس تودرکاپیتان سهند که اورا بادروازه بان تک به تک کرد بهره ببرد ودرعین ناباوری وازروز خط شش قدم توپ را به اوت زد. این حرکت یکبار دیگر دردقیقه 25 بازی تکرارشد واینبار سجادطالش مهاجم بی قرار شهرداری بادروازه بان سیاهکل تک به تک شد که دروزاه بان سیاهکل مانع ازفروریختن دروازه تیم خود شد. سیاهکلی ها که تااین لحظه حرفی برای گفتن نداشتندسرانجام به خودآمدندوبه دنبال یک حمله پرتعدادموفق شدندتنها یک دقیقه پس ازبه هدر رفتن موقعیت گل شهرداری بایک ضربه استثنائی دروازه حسن ثابت را بازکنند. این گل که برخلاف جریان بازی زده شده بودعنان اختیار راازدست شهرداری خارج نمود وتوپ ومیدان دراختیار سیاهکلی ها قرارگرفت بطوریکه آنها چندین نوبت بااستفاده ازفوتبال مستقیم قلب خط دفاع شهرداری را آماج حملات خودقراردادندکه مبصر وجهاندیده بازحمات فراوان حملات حریف را دفع نمودند.

درنیمه دوم بازهم شهرداری نبض بازی را به دست گرفت وبااستفاده ازفوتبال تک ضرب وپاسهای کوتاه حریف را به لاک دفاعی فروبرد اما درزدن ضربات آخر ناموفق بودند.دراین نیمه نیز همیاری بازهم برخلاف جریان بازی موفق شدازتک حملات خوداستفاده کند ودروازه شهرداری رابرای باردوم بازکند.بازیکنان شهرداری درادامه بازی علیرغم تلاش زیادخودنتوانستندقفل دروازه همیاری را بازکنند واین مسابقه سرانجام باحساب 2 بر0 به سودهمیاری به پایان رسید.تاريخ : شنبه دهم آبان 1393 | 7:24 | نویسنده : موسوی |

فوتبال پایه باامکانات منحصربه فرد

فوتبال پایه باامکانات منحصربه فرد

بدون هرگونه شرح اضافیتاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 8:19 | نویسنده : موسوی |

برنامه بازی های معوقه از هفته ی ششم لیگ برتر جوانان استان گیلان

((می خواهید باور بکنیدمی خواهیدباورنکنیدولی حقیقت دارد!!!))

 

به نقل ازگیل نیوز

 

برنامه بازی های معوقه از هفته ی ششم 

لیگ برتر جوانان استان گیلان 

پنجشنبه 93/8/8 ساعت 14:30 

همیاری سیاهکل - شهرداری تولمشهر 

( مکان بازی : ورزشگاه تختی سیاهکل ) 

ایثارگران کوثررودبار - شهرداری ماسال 

( مکان بازی : ورزشگاه سردارجنگل رشت ) 

جمعه 93/8/9 ساعت 14:30 

پرسپولیس رشت - شهرداری لاهیجان 

( مکان بازی : ورزشگاه سردارجنگل رشت ) 

(( به نقل ازگیل نیوز))تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 11:20 | نویسنده : موسوی |

لطفا برنامه بازی ندهید!!!

لطفا برنامه بازی ندهید!!!

گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله من     آنچه البته به جائی نرسد فریاداست.

متأسفانه گوش دوستان ما درهیات فوتبال استان مدتیست که شنوائی ندارد.دوستان هیئتی ما باهرچه علم وتکنولوژی قهرندوهمچنان برای دادن برنامه به تیمها ازروش های سنتی شیریاخط استفاده می کنند. آنها که بیست سال است مرغ شان یک پا داردهمیشه ازاقلیم گیلان می نالندولی برای برنامه ریزی های خود هیچ توجه وتماسی باسازمان هواشناسی ندارندوهرروزی که خرید خانه و یاکاردرآشپزخانه نداشته باشندویااحیاناً نوبت بچه داری شان درمنزل نباشد برنامه بازی می دهند که خوشبختانه ازشانس خوب آقایان همان روز مشخص هم باران باریدن می گیرد.صدالبته که زیرباران هم نمیشودبازی کردچون آقایان ممکن است دچاربرونشیت یا سرماخوردگی شوند.

البته من نمی دانم این مسئولین تیمها چرا اینقدرعجول ودست پاچه هستند.آقا حالا کو تاامتحانات خرداد. می گویند بازیکنان ازشرایط مسابقه خارج می شوند.پدرآمرزیده شرایط مسابقه کیلوئی چنده !!! اصلاً آمادگی بازیکنان چه اهمیتی دارد؟ همین که دوستان مادرهیئت فوتبال آمادگی تعطیلی هرمسابقه فوتبالی را باکوچکترین نم بارانی دارند کافی نیست ؟

این خط این نشان : هواازروز چهارشنبه  تاشنبه خوب است اگرفکر می کنید که هیئت فوتبال برای روز جمعه یاشنبه برنامه می دهدصددرصداشتباه می کنید. دوباره برنامه ریزان خبره ما درهیئت فوتبال روز یکشنبه که هوا بارانی می شود برنامه می دهندکه صدالبته هم باران است هم نزدیک تاسوعا و عاشورای حسینی که   بازی کردن جایزنیست ...تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 9:37 | نویسنده : موسوی |

بازدیدخصوصی نماینده مجلس ازتمرینات تیم شهردرای تولم شهر

به نقل ازتولم نیوز

تولم نیوز : نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی طی بازدید چند ساعته به بررسی مشکلات تولم شهر پرداخت . مهندس خصوصی در دیدار با ورزشکاران تیم فوتبال شهرداری تولمشهر بعد از مطرح کردن مشکلات از سوی موسوی مدیر عامل باشگاه ، گفت : این تیم یکی از پر افتخار ترین تیم های شهرستان است و حتما مشکلات باشگاه را با همکاری آقای رهنما و آقای آموزگار حل خواهیم نمود . وی افزود : مشکلات ورزشی در سطح کشور خیلی زیاد است و درحق ورزش ظلم شده اما ما تلاشمان بر این است که این باشگاه و ورزشکاران بتوانند در نهایت امکانات به ورزش بپردازند . همچنین حسن پور رئیس شورای اسلامی تولم شهر وعده کمک نقدی را به ورزشکاران داد .

همچنین موسوی در میان مسئولین و ورزشکاران گفت : تمامی ورزشکاران و اعضای کادر تیم در سطح بالایی هستند و پیشرفت تیممان در این چند سال بی نظیر بوده است و ما امیدواریم که این باشگاه مورد توجه مسئولین باشد تا بتوانیم امکانات خوبی را برای ورزشکاران با استعدادمان فراهم نماییم.

http://seyghalandl.ir/images/94405014919757716281.jpg

http://seyghalandl.ir/images/77705528792871930123.jpg

_موسوی مدیرعامل باشگاه شهرداری درحال بیان مشکلات مالی  این باشگاه می باشد. دراین دیدار :شهردارتولم شهر -رئیس ، نایب رئیس وخزانه دارشورای اسلامی شهر -مهندس میرزائی عضو هیئت مدیره باشگاه وتنی چندازمسئولین شهرستانی نماینده مجلس را همراهی می کردند.تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 10:34 | نویسنده : موسوی |

ستون خط دفاع شهرداری

ستون خط دفاع شهرداری

پرداختن به مهاجمین وتیتر کردن آنها دلیلی برفراموش کردن زحمات خط دفاع هیچ تیمی نیست . درفوتبال امروز تنها مهاجمینی می توانند گلزنی کنندکه خیالشان ازخط دفاع راحت باشد. امیرحسین مبصریکی ازهمان مدافعینی ست که باحضورش به همه آرامش می دهد. او درنمام جنگهای فیزیکی برنده تمام عیار است .مبصرعلیرغم قدکوتاه خود بلندپرواز است اومی خواهددرشهرداری تولم شهریکباردیگرتوانائی خودرا به رخ حریفان بکشدوثابت کندهنوز بهترین است.

 تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 9:40 | نویسنده : موسوی |

برنامه بازی های معوقه لیگ برتر جوانان استان گیلان

برنامه بازی های معوقه  لیگ برتر جوانان استان گیلان 

یکشنبه 93/8/4 ساعت 14:30 

شهرداری تولم شهر – کشاورز لشت نشاء

شهرداری ماسال –  شهرداری انزلی

شاهین رشت - بنادر و دریانوردی انزلی

شهدای نویر انزلی – پرسپولیس رشت

 تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 9:2 | نویسنده : موسوی |

هنر او گل زدن است نه رشوه دادن !!!

هنر او گل زدن است نه رشوه دادن !!!

غیرقابل مهار ، کنترل نشدنی ،غرال تیزپای شهرداری تولم شهر .پسری که تنها درسه بازی توانسته 8 گل به ثمربرساند.سهم او دراین فوتبال چقدراست ؟ درفوتبالی که میلیاردها تومان گردش مالی آن است ، درفوتبالی که هزینه بازیکنان لیگ برتری آن سربه فلک می رند.درفوتبالی که بازیکنان استقلال وپرسپولیس،  میلیون تومان را پول خردمی بینندآیا تاکنون یک مسئول ازطیف همان مسئولانی که قراردادهای میلیاردی بابازیکنان لیگ برتری می بندند پیداشده است که یک جفت کفش فوتبال ناقابل به این پدیده فوتبال اهداکند؟

سجاد یک روستازاده است که به سختی امرار معاش می کنند.اوشاید حتی بعضی ازروزها هزینه رفت وآمد به باشگاه را هم نداشته باشدویاباگرفتاری های زیادتهیه کنداما اوعاشق فوتبال است. او دیوانه وار به این بازی عشق می ورزد.اوتاوان سختی برای این عشق پرداخت کرده تاوانی مثل عقب افتادن ازدرس ومشق . به واقع او باید چگونه عمل کند تا دیده شود. او نمی تواند پولهای آنچنانی به دلالان وواسطه های چسبیده به این فوتبال پرداخت کندتاجایگاه پیداکند.هنر او فوتبال است هنر اوگلزدن است اوهنر رشوه دادن به دلالان راندارد. آیا چون نمی تواند رشوه دهد.چون نمی تواندزیرمیزی بدهد باید باتمام استعدادهایش نابودشود؟؟؟تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 12:1 | نویسنده : موسوی |

پیگیری تمرینات درشرایط بدجوی

پیگیری تمرینات درشرایط بدجوی

علیرغم شرایط نامساعد جوی وکمبودامکانات گرمایشی مانند : لباسهای آستین بلند وگرمکن شلوار ، جوانان غیرتمندشهرداری تولم شهر به تمرینات سخت خودادامه می دهند.آنها که درفصل جدیدهم قسم شده اندتا به قهرمانی دست پیداکنندباتمام نامهربانی هایی که تاکنون باشگاه درحق شان روا داشته دست ازتمرین وتلاش دست نکشیده اندومصمم هستندکه به این مهم نائل گردند. بازیکنان بی ادعای شهرداری همانندتمام بازیکنان گمنام این مملکت آرزو دارندکه روزی تلاشهای آنها توسط چشمان  مسئولان محلی ،استانی وکشوری که مدتیست پلکهایشان را بازنمی کنند دیده شوند... تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 11:6 | نویسنده : موسوی |

برترین های هفته ی اول تا هفته ی پنجم لیگ برتر

برترین های هفته ی اول تا پنجم لیگ برتر جوانان استان ازنگاه کارشناسان گیل نیوز

کارشناسان وبلاگ خبری گیل نیوز با بررسی هفته ی اول تا هفته ی پنجم لیگ برتر جوانان استان گیلان برترین های این هفته ها را معرفی کردند که به شرح زیر می باشد 


 هفته ی اول 

بهترین تیم ؛ تیم ایثارگران کوثر رودبار 

بهترین بازیکن ؛ جواد علیپور ( ایثارگران کوثر رودبار ) و محمد صادق پاک قدم ( کادوس ماسال ) 

پر گل ترین بازی ؛ بازی رودبار با شهرداری انزلی با 4 گل 

کم گل ترین بازی ؛ بازی لاهیجان با شهرداری ماسال بدون گل 

تعداد گل زده شده در این هفته ؛ 9 گل 

میانگین گل زده شده در این هفته ؛1/5 گل در هر بازی  


 هفته ی دوم 

بهترین تیم ؛ تیم کشاورز لشت نشا 

بهترین بازیکن ؛ فراز امام دوست ( کشاورز لشت نشا )و ماهان سیاوش ( شهرداری لاهیجان ) 

پرگل ترین بازی ؛ بازی کشاورز با پرسپولیس با 4 گل 

کم گل ترین بازی ؛ بازی سیاهکل با شهرداری ماسال و شهرداری انزلی با کادوس با داشتن یک گل 

تعداد گل زده شده در این هفته ؛ 12 گل 

میانگین گل زده شده در این هفته ؛ 2 گل در هر بازی 


 هفته ی سوم 

بهترین تیم ؛ شهرداری تولمشهر و ایثارگران کوثر رودبار 

بهترین بازیکن ؛ سجاد طالش ( شهرداری تولمشهر ) و جواد علیپور ( ایثارگران کوثر رودبار ) 

پرگل ترین بازی ؛ بازی تولمشهر با شهرداری انزلی با 6 گل 

کم گلترین بازی ؛بازی شهرداری ماسال با نویر با 2 گل 

تعداد گل زده شده در این هفته ؛23 گل 

میانگین گل شده در این هفته ؛  3/83 گل در هر بازی 


 هفته ی چهارم 

بهترین تیم ؛ تیم شهرداری تولمشهر و شهرداری انزلی 

بهترین بازیکن ؛ سجاد طالش ( شهرداری تولمشهر )  

پرگل ترین بازی ؛ بازی تولمشهر با بندر دریانوردی با 5 گل 

کم گلترین بازی ؛ بازی لشت نشا با شهرداری ماسال و شاهین با نویر و پرسپولیس با کادوس بدون گل 

تعداد گل زده شده در این هفته ؛ 8 گل 

میانگین گل زده شده در این هفته ؛ 1/33 گل در هر بازی 


هفته ی پنجم 

بهترین تیم ؛ ایثارگران کوثر رودبارو پرسپولیس رشت 

بهترین بازیکن ؛ سجاد طالش ( شهرداری تولمشهر ) 

پرگل ترین بازی ؛ بازی رودبار با کشاورز با 7 گل 

کم گلترین بازی ؛ بازی شهرداری ماسال با شاهین و کادوس با سیاهکل و نویر با شهرداری انزلی با 2 گل 

تعداد گل زده شده در این هفته ؛ 22 گل زده شده 

میانگین گل زده شده در این هفته ؛ 3/66 گل در هر بازی تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 13:11 | نویسنده : موسوی |

وبلاگ خبری گیل نیوز انتخاب کرد.

وبلاگ خبری گیل نیوز انتخاب کرد.

 

سجاد طالش بهترین بازیکن هفته ی ششم لیگ برتر جوانان استان گیلان 

وبلاگ خبری گیل نیوز پس از بررسی هفته ی ششم لیگ برتر جوانان استان گیلان سجاد طالش را موثرترین بازیکن این هفته انتخاب کرد 

سجاد طالش بازیکن تیم جوانان شهرداری تولمشهر در هفته ی ششم که تیمش مقابل پرسپولیس رشت بازی داشت توانست دو بار برای تیمش گلزنی کند و همچنین توانست یک پنالتی را از تیم حریف بگیرد ۰ 

کارشناسان وبلاگ خبری گیل نیوز پس از بررسی تمامی بازی هایی که در هفته ی ششم لیگ برتر جوانان استان گیلان انجام شد سجاد طالش را به عنوان بهترین بازیکن این هفته انتخاب کرد.

((برگرفته از وبلاگ خبری گیل نیوز))

 


تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 7:19 | نویسنده : موسوی |

شوخی هفته !!!

شوخی هفته !!!

 

آپلودسنتر آشیانه - بهترین آپلودسنتر دائمی و رایگان عکس و فایل های شما با لینک مستقیم

فرزادداداش زاده سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس رشت بعداز بازی باشهرداری تولم شهردرمصاحبه ای عجیب باوبسایت فوتبال جوانان گیلان اظهارداشت :

در مقابل پرسپولیس رشت همه تیمها با انگیزه بازی می كنند چون ما راببرند به لیگ آسیا می روند.و از این بابت خوش حال هستیم .ولی اگر بازی های این تیم ها را در هفته های قبل ویا هفته های آینده ببینید ،چنین بازی هایی انجام نمی دهند.

اظهار نظرهائی اینچنینی آدم را یادمربیان تیم پرسپولیس تهران می اندازدکه پس ازهرباخت یاتساوی باحریفان خود این جمله کلیشه ای را به زبان می آورندوبه نوعی زحمات تیمهای دیگر را ماست مالی و عدم کارائی فنی خودرا توجیه می کردند. آنهائی که بازی تیم شهرداری را ازابتدای فصل تاکنون دیده اندمی توانندگواهی دهندکه شهرداری درمقابل پرسپولیس یکی ازضعیف ترین بازیهای خودراارائه داد.حال آقای داداش زاده چگونه می فرمایدکه تیمها درمقابل آنها انگیزه می گیرندوبهترین بازیهای خودرا به نمایش می گذارندبرما پوشیده است. سئوال بعدی ما ازآقای داداش زاده این است که تیم پرسپولیس سابقه ای درلیگ جوانان استان ندارد. این تیم باخریدن امتیاز به این جایگاه رسیده شمااگر دردسته اول قهرمان می شدید به لیگ برترمی آمدید شاید کمی حق باشمابود.اگر چندسال دراین لیگ بازی می کردیدبازهم حق داشتید.ولی تیمی که حضورش باخریدامتیاز صورت گرفته چگونه مدعی است که تیمها درمقابلش انگیزه پیدامی کنند. تیم شهرداری آنقدرتیمتان را دست کم گرفته بود که نزدیک بود بازی را به شما ببازد.امیدوارم واقع بین تر باشید.تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 9:7 | نویسنده : موسوی |

5 بازیکن برتر دیدار شهرداری وپرسپولیس ازنگاه کارشناسان وبسایت فوتبال جوانان گیلان

5 بازیکن برتر دیدار شهرداری وپرسپولیس ازنگاه کارشناسان وبسایت فوتبال جوانان گیلان

1- سجاد طالش با شماره 9 از شهرداری تولمشهر:او در این دیدار توانست دو بار دروازه پرسپولیس را باز كند و یك پنالتی را هم به سود تیمش بگیرد.

2-رضا عاشوری با شماره 10 از پرسپولیس رشت: او در این دیدار دو بار موفق به گلزنی شد تا سهم به سزایی در گرفتن حداقل امتیاز پرسپولیس در این بازی داشته باشد.

3-محمد نظری با شماره 2 از پرسپولیس رشت:او در ابتدای بازی در پست هافبك میانی بازی كرد و در نیمه دوم به دفاع چپ منتقل شد و بارها مانع از گلزنی تیم شهرداری تولمشهر در این بازی شد.

4-علیرضا رجبی با شماره 6 از شهرداری تولمشهر:او تعویض طلایی علی زمانی در این دیدار بود كه توانست یك گل بزند و چند موقعیت خطرناك نیز خلق كند.

5- سهند حسین زاده با شماره 77 از شهرداری تولمشهر: او كاپیتان شهرداری تولمشهر است و با كنترل میانه میدان در نیمه دوم ضربات زیادی را به پرسپولیس زد.تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 8:20 | نویسنده : موسوی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.